>

Gamtos apsaugos politikos grupės vadovo Algirdo Klimavičiaus einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Koordinuoti pažangos priemonės "Išsaugoti biologinę įvairovę" parengimą.

2 užduotis. Identifikuoti ir į padalinio rizikos sąrašus įtraukti rizikas, susijusias su veiklos tikslų pasiekimu (bent vieną).

3 užduotis. Koordinuoti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo pakeitimų projekto ir jį lydinčių įstatymų projektų parengimą, sprendžiant procesų skaitmenizavimo ir geresnio medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių valdymo uždavinius.

4 užduotis. Koordinuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų projektą, sprendžiant geresnės saugomų rūšių ir buveinių apsaugos saugomose teritorijose uždavinius.

5 užduotis. Užtikrinti procesų biologinės įvairovės apsaugos srityje skaitmenizavimui skirto Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimo projekto tikslų pasiekimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-03