>

Informacinių technologijų skyriaus vedėjo Arnold Jerenkevič einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Aplinkos ministerijos duomenų centre esančių serverių migravimas į valstybinį duomenų centrą.

2 užduotis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tinklo dalies migravimo į valstybinį duomenų centrą darbų koordinavimas.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

4 užduotis. Gerinti Aplinkos ministerijos informacinių sistemų bei kompiuterinių darbo vietų vartotojų aptarnavimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-03