>

Klimato politikos grupės vadovės Vilijos Augutavičienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Siekiant užtikrinti klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimą, suformuoti efektyviausių įgyvendinimo priemonių paketus atskiriems sektoriams.

2 užduotis. Organizuoti trūkstamų lėšų ir finansavimo šaltinių planavimą klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 įgyvendinimui.

3 užduotis. Organizuoti pasirengimą “Fit for 55” paketo priimtų teisės aktų perkėlimui į nacionalinę teisę ir įgyvendinimui.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03