>

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjos, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas, Rūtos Slidžiauskaitės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Aplinkos ministerijos srityse įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones (atlikti vidaus tyrimus ar korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymus, teikti rekomendacijas dėl atsparumo korupcijai stiprinimo, organizuoti mokymus, dalinimąsi gerąja patirtimi, imtis kitų priemonių) užtikrinant, kad Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus toje pačioje valdymo srityje korupcijos rizikos analizę, antikorupcinį teisės aktų vertinimą ar kitą vertinimą, nebus pateikta kritinių pastabų; visuomenės informavimo priemonėse nebus pateikta nauja informacija apie Aplinkos ministerijos korupcinio pobūdžio veiklas ar sudarytas prielaidas jai kilti.

2 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03