>

Miškų politikos grupės vadovo Nerijaus Kupstaičio einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Organizuoti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo naujos redakcijos parengimą, viešus svarstymus ir pristatymus, derinimą su institucijomis, pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui.

2 užduotis. Organizuoti nacionalinio lygmens strateginio miškų politikos dokumento, numatančio Nacionalinio miškų susitarimo įgyvendinimą iki 2030 metų, parengimą, svarstymus ir pateikimą tvirtinti.

3 užduotis. Identifikuotos (į politikos grupės rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03