>

Statybos ir būsto politikos grupės vadovo Dainiaus Čergelio einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir per teisėkūros ir (ar) skaitmeninimo rezultatus įgyvendinti (su vadovybe suderinti) pasiūlymai, kuriais būtų sumažinta administracinė našta Statybos ir būsto politikos grupės kuruojamose politikos formavimo srityse.

2 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir pateikti priimti Statybos kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektai.

3 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir pateikti priimti reikiami teisės aktai, kuriais būtų supaprastintas valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo administravimas, (įskaitant ir fiksuoto įkainio taikymo galimybės nustatymą), savivaldybės įgalintos pasirengti ir įgyvendinti efektyvias kvartalinės kompleksinės renovacijos programas.

4 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir pateikti priimti reikiami teisės aktai, kuriais siekiant efektyvesnio ir skaidresnio pastatų valdymo ir priežiūros, būtų peržiūrėti daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo reikalavimai.

5 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03