>

Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjos Loretos Pilkienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Didinti Aplinkos ministerijos komunikacijos efektyvumą įtraukiant skirtingas tikslines auditorijas: pilietinę visuomenę, žiniasklaidos atstovus ir socialinius partnerius.

2 užduotis. Gerinti vidinės komunikacijos efektyvumą organizacijos viduje, organizuoti veiklas, didinančias darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą.

3 užduotis. Pavaldžių įstaigų komunikacijos komandos įgūdžių tobulinimas, efektyvumo didinimas, atskirties mažinimas, rezultatų analizė.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

5 užduotis. Perorientuoti skyriaus specialistus ir specializuoti j veiklą pagal Aplinkos ministerijos veiklos sritis.

Atnaujinimo data: 2023-10-03