>

Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjos Auksės Spundzevičienės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

2 užduotis. Užtikrinti 2024-2026 m. lėšų poreikių planavimo procesą pagal vidines suderintas lėšų poreikio planavimo proceso gaires.

3 užduotis. Aplinkos ministerijos valstybės biudžeto (išskyrus ES, bendrojo finansavimo, ne administravimui skirtas Klimato kaitos programos, lėšas) asignavimų stebėsenos kasmėnesinis vykdymas, siekiant užtikrinti tolygų skirtų lėšų panaudojimą.

4 užduotis. Užtikrinti Aplinkos ministerijos valdymo srities finansinių poreikių ateinantiems laikotarpiams modelio sukūrimą ir jam įgyvendinti reikalingų atlikti veiksmų koordinavimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-03