>

Teisės ir personalo skyriaus vedėjos Giedrės Ričkutės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Užpildymas laisvų etatų naujai įsteigtuose padaliniuose.

2 užduotis. Efektyviai valdyti rizikas.

3 užduotis. Atlikti Aplinkos ministerijos sudarytų sutarčių įgyvendinimo problemų analizę ir parengti metodinę medžiagą sutarčių koordinatoriams.

4 užduotis. Parengti, suderinti su pavaldžiomis įstaigomis ir pateikti tvirtinti Komandiruočių organizavimo tvarką, atsisakant perteklinių dokumentų rengimo.

Atnaujinimo data: 2023-10-03