>

Valstybės turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Dovilės Montvilaitės einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Prekes, paslaugas ar darbus įsigyti tik žaliųjų pirkimų būdu.

2 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

3 užduotis. Vykdomi viešieji pirkimai iš ES turi būti atlikti tinkamai, kad kontroliuojančios institucijos netaikytų finansinių korekcijų.

Atnaujinimo data: 2023-10-03