Asmens duomenų apsauga

Tvarkydama asmens duomenis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų. Aplinkos ministerijos informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Mykolas Okulič-Kazarinas (tel. 8 7066 3649, el. p. dap@am.lt) nuo 2019-07-03 yra paskirtas Aplinkos ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 taikomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (I-1374) nustato asmens duomenų tvarkymo ypatumus ir priežiūros institucijų: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimus ir užduotis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-13