Asmens duomenų apsauga

Tvarkydama asmens duomenis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų.

Aplinkos ministerijos informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Mykolas Okulič-Kazarinas (tel. +370 6954 8936, el. p. dap@am.lt) nuo 2019-07-03 yra paskirtas Aplinkos ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenų apsaugos pareigūnas padeda ministerijai laikytis Reglamento (ES) 2016/679. Valdomų registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkytojai ir kitos pavaldžios ar susijusios įstaigos turi savo paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus, kurių kontaktai yra skelbiami šių įstaigų interneto svetainėse.

Kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 taikomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (I-1374) nustato asmens duomenų tvarkymo ypatumus ir priežiūros institucijų: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimus ir užduotis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-07