Viešosios konsultacijos

Orhuso konvencijos įgyvendinimo ataskaita

Pradedama rengti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija) nacionalinė 2017–2019 metų įgyvendinimo ataskaita.

Kviečiame suinteresuotas institucijas, organizacijas, visuomenę iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. teikti pirmines pastabas (nurodant, kuriai ataskaitos daliai teikiamos pastabos, pavyzdžiui, „pastabos dėl Orhuso konvencijos 3 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo Lietuvoje“) 2014–2016 metų nacionalinėje įgyvendinimo ataskaitoje pateiktai informacijai (pridedama ataskaitos el. versija). Pastabas prašome teikti el. paštu reda.skirkeviciute@am.lt.

 

Nacionalinė pažangos programa

Šiuo metu rengiamas pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas 2021-2030 m. nacionalinė pažangos programa, kuri bus tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. NPP nustatomi strateginiai šalies plėtros tikslai ir uždaviniai, atskleidžiantys kokių pokyčių siekiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

Pasiūlymus prašome teikti Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriui Inesiui Kiškiui el. paštu inesis.kiskis@am.lt iki š. m. birželio 2 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-13