Viešosios konsultacijos

Informuojame, kad parengtas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nacionalinės 2017–2019 metų įgyvendinimo ataskaitos projektas (toliau – ataskaitos projektas). Dėkojame tiems, kurie teikė pirmines pastabas rengiant ataskaitą.

Kviečiame susipažinti su ataskaitos projektu. Apie tolimesnius ataskaitos derinimo etapus informuosime papildomai. Viešas Orhuso konvencijos 2017–2020 metų įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymas bus organizuojamas 2020 m.

Dėl detalesnės informacijos apie ataskaitos rengimą prašome kreiptis el. paštu egle.pauzuoliene@am.lt. Pastabas ataskaitos projektui galite teikti viso ataskaitos rengimo proceso metu prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

 

Nacionalinė pažangos programa

Šiuo metu rengiamas pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas 2021-2030 m. nacionalinė pažangos programa, kuri bus tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. NPP nustatomi strateginiai šalies plėtros tikslai ir uždaviniai, atskleidžiantys kokių pokyčių siekiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

Pasiūlymus prašome teikti Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriui Inesiui Kiškiui el. paštu inesis.kiskis@am.lt iki š. m. birželio 2 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-30