Viešosios konsultacijos

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

 

Naujasis LR teritorijos bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. Jis ypač svarbus siekiant darnos tarp įvairių šalies veiklos barų – aplinkosaugos, infrastruktūros, žemės ūkio, turizmo, pramonės ir socialinės sferos.

Viešosios konsultacijos tikslas - gauti pasiūlymus, kurie prisidės prie teisėkūros procesų rengiant LR teritorijos bendąjį planą. 

Konsultacijos trukmė - iki 2020 metų rugsėjo mėn.  

 

  • Informuojame, kad parengtas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nacionalinės 2017–2019 metų įgyvendinimo ataskaitos projektas (toliau – ataskaitos projektas). Dėkojame tiems, kurie teikė pirmines pastabas rengiant ataskaitą.

Kviečiame susipažinti su ataskaitos projektu. Apie tolimesnius ataskaitos derinimo etapus informuosime papildomai. Viešas Orhuso konvencijos 2017–2020 metų įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymas bus organizuojamas 2020 m.

Dėl detalesnės informacijos apie ataskaitos rengimą prašome kreiptis el. paštu egle.pauzuoliene@am.lt. Pastabas ataskaitos projektui galite teikti viso ataskaitos rengimo proceso metu prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

Nacionalinė pažangos programa

Šiuo metu rengiamas pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas 2021-2030 m. nacionalinė pažangos programa, kuri bus tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. NPP nustatomi strateginiai šalies plėtros tikslai ir uždaviniai, atskleidžiantys kokių pokyčių siekiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

Pasiūlymus prašome teikti Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriui Inesiui Kiškiui el. paštu inesis.kiskis@am.lt iki š. m. birželio 2 d.

Turint klausimų prašome kreiptis į Strateginės komunikacijos skyriaus vyr. specialistę Reginą Kališaitytę el. p. regina.kalisaityte@am.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-06