Viešosios konsultacijos

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

 

 

Naujasis LR teritorijos bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. Jis ypač svarbus siekiant darnos tarp įvairių šalies veiklos barų – aplinkosaugos, infrastruktūros, žemės ūkio, turizmo, pramonės ir socialinės sferos.

Viešosios konsultacijos tikslas - gauti pasiūlymus, kurie prisidės prie teisėkūros procesų rengiant LR teritorijos bendąjį planą. 

Konsultacijos trukmė - iki 2020 metų rugsėjo mėn.  

  • Viešoji konsultacija dėl Orhuso konvencijos nacionalinės 2017-2020 metų įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos

Primename, kad rengiama Orhuso konvencijos nacionalinė 2017–2020 metų įgyvendinimo ataskaita.
Informuojame apie ataskaitos atnaujinimo, derinimo su suinteresuotais subjektais etapus, kurie bus įgyvendinti 2020 m.:
I etapas (1-a konsultacija): susipažinimas su atnaujintu ataskaitos projektu, suinteresuotų subjektų pastabų pateikimas ataskaitos rengėjui (Aplinkos ministerijai) (iki 2020-07-17).
II etapas: ataskaitos projekto atnaujinimas pagal pateiktas pastabas ir skelbimas (iki 2020-08-31).
III etapas (2-a konsultacija): suinteresuotų subjektų pastabų atnaujintam ataskaitos projektui pateikimas ataskaitos rengėjui (iki 2020-10-30).
IV etapas: galutinės ataskaitos versijos rengimas, vertimas (iki 2020-12-31).
V etapas: ataskaitos pateikimas (po 2020-12-31, bet ne vėliau kaip 180 dienų iki šalių narių susitikimo, kuris vyks 2021 m. spalio mėn.)
Kviečiame susipažinti su pagal 2020 m. pateiktas pastabas atnaujintu ataskaitos projektu (pdf ir word dok.) ir teikti jam pastabas iki 2020 m. spalio 30 d.
Su ataskaitos rengimu ir Orhuso konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėją (ataskaitos rengėją) Eglę Paužuolienę el. paštu egle.pauzuoliene@am.lt, tel. nr. +37068727458.

 

Nacionalinė pažangos programa

Šiuo metu rengiamas pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas 2021-2030 m. nacionalinė pažangos programa, kuri bus tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. NPP nustatomi strateginiai šalies plėtros tikslai ir uždaviniai, atskleidžiantys kokių pokyčių siekiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

Pasiūlymus prašome teikti Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriui Inesiui Kiškiui el. paštu inesis.kiskis@am.lt iki š. m. birželio 2 d.

Turint klausimų prašome kreiptis į Strateginės komunikacijos skyriaus vyr. specialistę Reginą Kališaitytę el. p. regina.kalisaityte@am.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-06