BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Viešosios konsultacijos

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

 

Aprašymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, įgyvendindama 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatas, teikia viešai konsultacijai parengtą Lietuvos ilgalaikę renovacijos strategiją. Ilgalaikėje renovacijos strategijoje išdėstomos veiksmų gaires, kuriose numatomos priemonės ir vidaus mastu nustatyti išmatuojami pažangos rodikliai, atsižvelgiant į ilgalaikį 2050 m. tikslą Europos Sąjungoje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 %, palyginti su 1990 m., siekiant užtikrinti, kad nacionaliniame viešosios paskirties ir privačių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ūkyje energija būtų vartojama ypač efektyviai ir kad jis būtų nepriklausomas nuo iškastinio kuro, bei siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviam esamų pastatų pertvarkymui į beveik nulinės energijos pastatus. Taip pat, numatomi orientaciniai 2030 m., 2040 m. ir 2050 m. tarpiniai tikslai.

Įgyvendinant strateginį tikslą būtų siekiama iki 2050 metų pasiekti šiuos rodiklius (lyginant su 2020 m.): 1) sumažinti metinį pastatų fondo pirminės energijos vartojimą iki 11,9 TWh (~70 proc.); 2) sumažinti metinį pastatų fondo pirminės energijos iš iškastinio kuro vartojimą iki 2,1 TWh (~90 proc.); 3) sumažinti metinį pastatų fondo CO2 emisijų kiekį iki 0,6 mtCO2 (~90 proc.).

Ilgalaikė renovacijos strategija yra Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 metams dalis.

Viešosios konsultacijos tikslas

Gauti pasiūlymus Lietuvos ilgalaikei renovacijos strategijai.

Konsultacijos metodas – elektroninė apklausa.

Viešosios konsultacijos trukmė

Iki 2020 m. gruodžio 4 d.

Pasiūlymų ir pastabų teikimas

Susipažinti su Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos projektu galima čia.

Konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas prašome teikti el. paštu virginija.pilipiene@am.lt

Grupės

Piliečiai, Organizacijos, Asociacijos, Valstybinės institucijos

 

  • Viešoji konsultacija perkantiesiems subjektams dėl žaliųjų viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo

KAIP DALYVAUTI: Kviečiame perkančiąsias organizacijas užpildyti apklausą.

Programa ,,Kurk Lietuvai” kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija organizuoja viešąsias konsultacijas siekiant išsiaiškinti žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau - ŽVP) problematiką. Ši apklausa skirta perkančiosioms organizacijoms dalyvaujančioms viešuosiuose pirkimuose (pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą sąvoką 2 straipsnio 25 dalyje).

2019 metais viešiesiems pirkimams Lietuvoje išleista 6,3 mlrd. Eur arba 13 proc. bendrojo vidaus produkto. Viešieji pirkimai yra didžiulė ekonominė jėga, ir aplinkosaugos principų taikymas viešuosiuose pirkimuose gali tapti reikšmingu įrankiu siekiant žaliosios transformacijos.

Nors Lietuva, kartu su Europos Sąjunga, žengia Žaliojo kurso keliu ir siekia transformuoti ekonomiką kuriant aplinkai draugišką ir inovatyvų modelį, tačiau ŽVP kasmet tik mažėja. 2019 m. Lietuvoje žalieji viešieji pirkimai siekė tik 3.3 proc. nuo bendros viešųjų pirkimų vertės. Tuo tarpu, naujasis Nacionalinis pažangos planas (NPP) nustatė ambicingą tikslą, jog ŽVP 2030 m. sieks 55 proc., arba pakils 16 kartų. 

Siekiant nustatyti dėl kokių priežasčių perkančiosios organizacijos nevykdo ŽVP, bus vykdoma viešosios konsultacijos.

KODĖL TAI SVARBU?

Nors ŽVP politika Lietuvoje yra įgyvendinama, tačiau ji nėra veiksminga. Efektyvesnis aplinkosaugos reikalavimų taikymas viešiesiems pirkimams taptų postūmiu Lietuvos žaliosios transformacijos link. Žalieji viešieji pirkimai gali tapti svarbiu strateginiu įrankiu siekiant Lietuvos žaliųjų įsipareigojimų, plėtojant žaliąją ekonomiką, keliant šalies konkurencingumą ir siekiant gyventi švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS: 

Sužinoti perkančiųjų organizacijų priežastis ir motyvus (ne)vykdyti ŽVP, išsiaiškinti dėl kokių priežasčių ŽVP nevyksta efektyviai ir kokie potencialūs sprendimai padėtų skatinti ŽVP vykdymą Lietuvoje.

KONSULTACIJOS METODAS: Elektroninė apklausa 

KONSULTACIJOS TRUKMĖ: nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS: 

Surinkta informacija padės identifikuoti reikiamas priemones siekiant, kad ŽVP Lietuvoje įsitvirtintų kaip strateginė priemonė padedanti Lietuvai siekti aplinkos apsaugos tikslų.

Pristatant apklausos rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai, taigi garantuojamas apklausos dalyvių pateiktų duomenų konfidencialumas.

PAPILDOMA INFORMACIJA: ši viešoji konsultacija yra ,,Kurk Lietuvai” programos vykdomo projekto ,,Žalieji pirkimai” dalis. Visą su projektu susijusią informaciją galite rasti programos svetainėje (nuoroda čia.)

Projekto vadovai – Agnė Petrošiūtė agne.petrosiute@am.lt; Livija Šepetytė livija.sepetyte@am.lt

PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS: el. paštu.: livija.sepetyte@am.lt

Grupės: Valstybinės institucijos

 

  • Viešoji konsultacija tiekėjams dėl žaliųjų viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo

KAIP DALYVAUTI: Kviečiame tiekėjus užpildyti apklausą.

Programa ,,Kurk Lietuvai” kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija organizuoja viešąsias konsultacijas siekiant išsiaiškinti žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau - ŽVP) problematiką. Ši apklausa skirta esamiems (ir potencialiems) tiekėjams, siekiantiems teikti pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose (pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą sąvoką 2 straipsnio 36 dalyje).

2019 metais viešiesiems pirkimams Lietuvoje išleista 6,3 mlrd. Eur arba 13 proc. bendrojo vidaus produkto. Viešieji pirkimai yra didžiulė ekonominė jėga, ir aplinkosaugos principų taikymas viešuosiuose pirkimuose gali tapti reikšmingu įrankiu siekiant žaliosios transformacijos.

KODĖL TAI SVARBU?

Nors Lietuva, kartu su Europos Sąjunga, žengia Žaliojo kurso keliu ir siekia transformuoti ekonomiką kuriant aplinkai draugišką ir inovatyvų modelį, tačiau ŽVP kasmet tik mažėja. 2019 m. Lietuvoje žalieji viešieji pirkimai siekė tik 3.3 proc. nuo bendros viešųjų pirkimų vertės. Tuo tarpu, naujasis Nacionalinis pažangos planas (NPP) nustatė ambicingą tikslą, jog ŽVP 2030 m. sieks 55 proc., arba pakils 16 kartų. Taip pat ŽVP yra galimybė rinkai diegti ekologinių inovacijų, tokiu būdu stiprinant įmonių konkurencingumą, įvaizdį ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS: 

Sužinoti tiekėjų priežastis ir motyvus (ne)dalyvauti žaliuosiuose viešuosiuose pirkimuose ir kokie potencialūs sprendimai paskatintų rinkos dalyvius tiekti žaliąsias prekes. 

KONSULTACIJOS TRUKMĖ: nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS: 

Surinkta informacija padės identifikuoti priemones, padėsiančias aktyviau įtraukti rinkos dalyvius į ŽVP sistemą ir jos tobulinimą Lietuvoje.

Pristatant apklausos rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai, taigi garantuojamas apklausos dalyvių pateiktų duomenų konfidencialumas.

PAPILDOMA INFORMACIJA: ši viešoji konsultacija yra ,,Kurk Lietuvai” programos vykdomo projekto,,Žalieji pirkimai” dalis. Visą su projektu susijusią informaciją galite rasti programos svetainėje (nuoroda čia.)

Projekto vadovai – Agnė Petrošiūtė agne.petrosiute@am.lt; Livija Šepetytė livija.sepetyte@am.lt

PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS: el. paštu.: livija.sepetyte@am.lt

GRUPĖS: Verslo atstovai

Naujasis LR teritorijos bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. Jis ypač svarbus siekiant darnos tarp įvairių šalies veiklos barų – aplinkosaugos, infrastruktūros, žemės ūkio, turizmo, pramonės ir socialinės sferos.

Viešosios konsultacijos tikslas - gauti pasiūlymus, kurie prisidės prie teisėkūros procesų rengiant LR teritorijos bendąjį planą. 

Konsultacijos trukmė - iki 2020 metų rugsėjo mėn.  

  • Viešoji konsultacija dėl Orhuso konvencijos nacionalinės 2017-2020 metų įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos

Primename, kad rengiama Orhuso konvencijos nacionalinė 2017–2020 metų įgyvendinimo ataskaita.
Informuojame apie ataskaitos atnaujinimo, derinimo su suinteresuotais subjektais etapus, kurie bus įgyvendinti 2020 m.:
I etapas (1-a konsultacija): susipažinimas su atnaujintu ataskaitos projektu, suinteresuotų subjektų pastabų pateikimas ataskaitos rengėjui (Aplinkos ministerijai) (iki 2020-07-17).
II etapas: ataskaitos projekto atnaujinimas pagal pateiktas pastabas ir skelbimas (iki 2020-08-31).
III etapas (2-a konsultacija): suinteresuotų subjektų pastabų atnaujintam ataskaitos projektui pateikimas ataskaitos rengėjui (iki 2020-10-30).
IV etapas: galutinės ataskaitos versijos rengimas, vertimas (iki 2020-12-31).
V etapas: ataskaitos pateikimas (po 2020-12-31, bet ne vėliau kaip 180 dienų iki šalių narių susitikimo, kuris vyks 2021 m. spalio mėn.)
Kviečiame susipažinti su pagal 2020 m. pateiktas pastabas atnaujintu ataskaitos projektu (pdf ir word dok.) ir teikti jam pastabas iki 2020 m. spalio 30 d.
Su ataskaitos rengimu ir Orhuso konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėją (ataskaitos rengėją) Eglę Paužuolienę el. paštu egle.pauzuoliene@am.lt, tel. nr. +37068727458.

 

  • Nacionalinė pažangos programa

Šiuo metu rengiamas pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas 2021-2030 m. nacionalinė pažangos programa, kuri bus tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. NPP nustatomi strateginiai šalies plėtros tikslai ir uždaviniai, atskleidžiantys kokių pokyčių siekiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

Pasiūlymus prašome teikti Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriui Inesiui Kiškiui el. paštu inesis.kiskis@am.lt iki š. m. birželio 2 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-06