Aktualios Viešosios konsultacijos

Viešosios konsultacijos tikslas

Konsultacijos tikslas  surinkti visuomenės ir suinteresuotųjų šalių nuomonę apie galimas priemones, kurias reikėtų įtraukti į Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos (IED) ir Europos teršalų išleidimo ir perdavimo registro reglamento (E-PRTR) pataisas. Įvertinus abu šiuos teisės aktus, buvo nustatytos kelios plačios sritys, kuriose būtų galima pagerinti bendros pramoninių išmetamųjų teršalų teisės aktų sistemos veikimą, kad būtų galima veiksmingiau prisidėti prie ES ekologinio susitarimo ir nulio taršos veiksmų plano tikslų.

Europos Komisija kviečia visuomenę ir labiau specializuotas suinteresuotąsias šalis pareikšti savo nuomonę apie įvairius galimus patobulinimus, atsižvelgiant į geresnio techninio įgyvendinimo perspektyvas, tiriant sinergiją su susijusiais teisės aktais oro, dirvožemio, atliekų, vandens ir dekarbonizacijos bei žiedinės ekonomikos klausimais, taip pat gerinti visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus. Šiose konsultacijose gauta informacija padės atlikti susijusius poveikio vertinimus dėl IED ir E-PRTR, kuriuos šiuo metu atlieka Europos Komisija.

Konsultacijos metodas – elektroninė apklausa.

Viešosios konsultacijos trukmė – iki 2021 kovo 23 d.

Grupės – piliečiai, valdžios institucijos, asociacijos, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22