BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2018 m. lapkričio 16 d. Aplinkos ministerijoje įvyko konferencija „Nacionalinis oro taršos mažinimo planas: oro kokybės gerinimo galimybės Lietuvoje“. Jos metu buvo pristatytas Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas. Taip pat dalyviai buvo supažindinti su plano rengimo teisiniu pagrindu, esama oro taršos vertinimo sistema ir Lietuvos oro kokybe, savivaldybių sprendimais, užterštumo priežastimis ir pasekmėmis gyventojų sveikatai, taikomomis priemonėmis oro taršos mažinimui.

Konferencijoje dalyvavo valstybės ir mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, asocijuotų struktūrų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Dalyvius sveikino Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys. Pranešimus skaitė Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Bimbaitė, nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos žaliasis aljansas“ pirmininko pavaduotojas Justinas Rimas, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros vedėjas Audrius Dėdelė, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekanas, laikinai einantis dekano pareigas, Dainius Martuzevičius, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro vyresnioji mokslo darbuotoja Rūta Aldonytė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedros vedėjas Saugirdas Pukalskas, Aplinkos ministro patarėja Gintarė Krušnienė, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilnės aviavijos politikos Kelių transporto skyriaus vyr. specialistas Jonas Damidavičius, Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Renata Ambrazevičienė, SĮ „Vilniaus planas“ susisiekimo sistemų analitikas Marius Berulis, Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Jurga Pakrosnienė, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja Elena Auglienė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektą pristatė UAB "Smart Continent LT" direktorius Andrius Jaržemskis.

Konferencijoje perskaitytų pranešimų medžiagą:

Aplinkos oro kokybės: būklė, problemos, galimybės (Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Bimbaitė)

Žemės ūkio oro taršos įtaka gyvenimo kokybei ir teritorinei plėtrai (nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos žaliasis aljansas“ pirmininko pavaduotojas Justinas Rimas)

Epidemiologiniai tyrimai, nagrinėjantys oro taršos poveikį žmonių sveikatai (Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros vedėjas Audrius Dėdelė)

Kuro deginimo tarša šaltuoju metų sezonu: oro teršalų susidarymas bei poveikis patalpų orui ir kvėpavimo sistemai (Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro vyresnioji mokslo darbuotoja Rūta Aldonytė, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekanas, laikinai einantis dekano pareigas, Dainius Martuzevičius)

Automobilio neigiamas poveikis aplinkai (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedros vedėjas Saugirdas Pukalskas)

Asmeninių kelionių tarša: svarbiausi veiksniai ir siūlomos priemonės (Aplinkos ministro patarėja Gintarė Krušnienė)

Nacionalinė susisiekimo plėtros programa ir darnaus judumo mieste planai (Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilnės aviavijos politikos Kelių transporto skyriaus vyr. specialistas Jonas Damidavičius)

2014-2020 m. ES investicijos energijos vartojimo efektyvumo didinimui šilumos ūkio sektoriuje (Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Renata Ambrazevičienė)

Vilniaus miesto darnaus judumo plano sprendiniai taršos pokyčiams mieste iki 2030 m. (SĮ „Vilniaus planas“ susisiekimo sistemų analitikas Marius Berulis)

Oro kokybės valdymas Kauno mieste (Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Jurga Pakrosnienė)

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano teisinis pagrindas (Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja Elena Auglienė)

Oro taršos poveikis žmogaus sveikatai (tarptautinė perspektyva) (Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė)

Nacionalinis oro taršos mažinimo plano projektas (UAB "Smart Continent LT" direktorius Andrius Jaržemskis)

Seminaras „Aplinkos oro tarša iš individualiuose namuose įrengtų kuro deginimo įrenginių, jos įtaka aplinkos oro kokybei, žmonių sveikatai ir šios taršos mažinimo galimybės“ vyko Aplinkos ministerijoje 2015 spalio 8 d.

Seminare dalyvavo atstovai iš Energetikos, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, miestų ir rajonų savivaldybių,Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos. Dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys. Pranešimus skaitė Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bernatonis, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Virginijus Ausiejus, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Alina Rogoža, Kauno technologijų universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekanas, doc. dr. Dainius Martuzevičius, Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas dr. Nerijus Pedišius, Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vyr. specialistė Justina Saveikaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Jurga Pakrosnienė, VšĮ „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ direktorius Juozas Kameneckas, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Eugenijus Vainalavičius, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos programos projektų skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Koriapina. Viso seminaro metu buvo aktyviai diskutuojama, keičiamasi patirtimi ir nuomonėmis.

Pateikiame seminare perskaitytų pranešimų medžiagą.

KD10 ir NO2 sklaida aplinkos ore remiantis modeliavimo duomenimis - indėlis iš individualių namų ūkių, transporto ir ūkio subjektų (Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bernatonis)

Nacionalinės oro teršalų apskaitos duomenys ir namų ūkio oro teršalų dalis juose (Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Virginijus Ausiejus)

Aplinkos oro teršalų poveikis sveikatai (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Alina Rogoža)

Kietojo kuro deginimo tarša – nuo teršalų susidarymo iki žmogaus ekspozicijos (KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekanas, doc. dr. Dainius Martuzevičius)

Namų ūkiuose įrengtų biokuru kūrenamų šildymo įrenginių veikimo ir emisijų charakteristikų tyrimo duomenų analizė (Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas dr. Nerijus Pedišius)

Savivaldos institucijų patirtis gerinant aplinkos oro kokybę, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą iš individualių namų (Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Jurga Pakrosnienė)

Galimybių studijos „Individualių namų valdų šildymo įtaka Kauno miesto aplinkos oro kokybei“ rezultatai (VšĮ „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“ direktorius Juozas Kameneckas)

Individualių namų kontrolės dėl oro taršos aspektai, Kauno RAAD patirtis (Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno miesto aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Eugenijus Vainalavičius)

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo galimybės iš specialiųjų programų finansuoti namų ūkio kurą deginančių įrenginių atnaujinimą arba alternatyvių sistemų įdiegimą (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos programos projektų skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Koriapina)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-30