Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai

VISŲ APLINKOSAUGINIŲ MOKESČIŲ IR ĮKAINIŲ INDEKSAVIMO KOEFICIENTAI   
                               
Metai Ketvirtis Už aplinkos teršimą Už gamtos išteklius Padaryta žala Žala aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaiz-džio kompleksus ir objektus Už gaminius ir pakuotę Vidutinėms nenukirsto miško 1 kietmetrio medienos  kainoms indeksuoti
Iš mobilių taršos šaltinių Iš stacionarių taršos šaltinių Vanduo ir kitos naudingosios iškasenos Šviesios durpės (eksportuotos) Kitos durpės Medžiojamieji gyvūnai Žuvų ištekliams Laukinėms gyvūnų rūšims ir jų buveinėms Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms  Laukinei augalijai Aplinkai, užteršus vandens telkinius, žemės paviršių , gilesnius jos sluoksnius, aplinkos orą
2020 I     1,110     1,203 1,203 1,599 1,589 1,116   1,105
II 1,104 1,600
III  1,105 1,592 
IV    1,593
2019 I 1,237 1,342 1,080 1,517   1,182 1,182 1,572 1,561 1,097 1,585 1,076
II 1,101 1,557
III 1,091 1,588
IV 1,102 1,573
2018 I 1,204 1,306 1,058 1,476 Neindeksuojami pagal AM 2017-01-06 įsakymą Nr. D1-27 1,153 1,153 1,533 1,523 1,07 1,543 1,056
II 1,072 1,525
III 1,063 1,546
IV 1,083 1,533
2017 I 1,182 1,282 1,022 1,449 1,100 1,105 1,105 1,469 1,460 1,025 1,515 1,016
II 1,042 1,474
III 1,041 1,503
IV 1,056 1,501
2016 I 1,137 1,234 0,993 1,394 1,089 1,095 1,095 1,455 1,446 1,016 1,458 0,999
II 1,008 1,431
III 0,997 1,453
IV 1,012 1,438
2015 I 1,118 1,213 1,35 1,371 1,093 1,099 1,099   1,451 Indeksas taikomas nuo 2016 m.  1,433  
II 1,376 1,419  
III 1,357 1,446  
IV 1,376 1,426  
2014 I 1,119 1,214 1,374 1,372 1,091 1,096 1,096   1,448 1,858 1,434  
II 1,382 1,444    
III 1,374 1,453    
IV 1,381 1,444    
2013 I 1,122 1,217 1,372 1,376 1,086 1,092     1,442 1,850 1,438  
II 1,383 1,442 1,851  
III 1,372 1,454 1,866  
IV 1,377 1,442 1,850  
2012 I 1,118 1,213 1,343 1,371         1,403 1,801 1,433  
II 1,365 1,411 1,811  
III 1,366 1,434 1,84  
IV 1,372 1,436 1,842  
2011 I 1,087 1,179 1,333         1,344 1,725 1,393  
II         1,361 1,746  
III         1,399 1,796  
IV         1,389 1,783  
2010 I 1,052 1,141 1,289         1,309 1,681 1,347  
II         1,321 1,695  
III         1,333 1,710  
IV         1,330 1,707  
2009 I 1,353 1,353 1,242         1,289 1,656 1,298  
II 1,350 1,350         1,327 1,704  
III 1,332 1,332         1,324 1,701  
IV 1,334 1,334         1,307 1,678  
2008 I 1,244 1,244 1,226         1,182 1,520 1,281  
II 1,283 1,283         1,220 1,568  
III 1,298 1,298         1,258 1,617  
IV 1,314 1,314         1,273 1,635  
2007 I 1,123 1,123 1,130         1,096 1,406 1,181  
II 1,145 1,145         1,102 1,413  
III 1,159 1,159         1,123 1,440  
IV 1,205 1,205         1,137 1,460  
2006 I 1,077 1,077 1,348 1,0436 1,218 -         1,051 1,348 1,092  
II 1,092 1,092 1,355 1,0448 1,224 -         1,056 1,355  
III 1,099 1,099 1,373 1,0480 1,241 -         1,071 1,373  
IV 1,118 1,118 1,382 1,0500 1,249 -         1,077 1,382  
2005 I 1,041 1,041 1,310 1,0370 1,184 -         1,022 1,310 1,046  
II 1,053 1,053 1,310 1,0370 1,184 -         1,022 1,310  
III 1,053 1,053 1,330 1,0400 1,200 -         1,034 1,330  
IV 1,071 1,071 1,330 1,0400 1,200 -         1,034 1,330  
2004 I 1,007 1,007 1,272 1,0300 1,149 -         0,992 1,272 1,016  
II 1,033 1,033 1,268 1,0290 1,145 -         0,989 1,268  
III 1,030 1,030 1,300 1,0350 1,175 -         1,014 1,300  
IV 1,041 1,041 1,296 1,0340 1,171 -         1,011 1,296  
2003 I 1,021 1,021 1,284 1,0320 1,160 -         1,002 1,284 0,987  
II 1,022 1,022 1,284 1,0320 1,160 -         1,002 1,284  
III 1,007 1,007 1,287 1,0330 1,163 -         1,003 1,287  
IV 1,011 1,011 1,268 1,0290 1,145 -         0,989 1,268  
2002 I 1,041 1,041 1,298 1,0350 1,173 -         163,970 1,298 -  
II 1,031 1,031 1,310 1,0370 1,185 -         163,970 1,310  
III 1,019 1,019 1,298 1,0350 1,173 -         163,970 1,298  
IV 1,021 1,021 1,282 1,0320 1,160 -         163,970 1,282  
2001 I 1,013 1,013 1,273 1,0300 1,150 -         163,970 1,273 -  
II 1,026 1,026 1,275 1,0300 1,152 -         163,970 1,275  
III 1,030 1,030 1,291 1,0330 1,166 -         163,970 1,291  
IV 1,031 1,031 1,296 1,0340 1,171 -         163,970 1,296  
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-11