BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių

Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys naudojantys transporto priemones ūkinei - komercinei veiklai vykdyti.

Informaciją apie mokesčio už aplinkos teršimą pasikeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2021-01-01 rasite pridedamose skaidrėse čia

Mokesčio bazė degalai sunaudoti vidaus degimo varikliuose Lietuvos teritorijoje.

Mokesčio tarifai už sunaudotus degalus vidaus degimo varikliuose nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priedėlyje

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI nuo 2021-01-01

Mokesčio tarifai indeksuojami taikant indeksavimo koeficientą, kurį rasite čia

 

 Transporto priemonė

Degalų rūšis arba ciklas

Tarifas, Eur/t arba

už kilimo ir tūpimo ciklą

1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais judantys mechanizmai, išskyrus naudojamus žemės ūkio veiklai

benzinas

8

dyzelinas ir gazolis

10

suskystintos naftos dujos

8

suslėgtos gamtinės dujos

7

2. Vandenų transporto priemonės

benzinas

13

dyzelinas

14

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas ≤ 0,5 proc.

3

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 0,5 proc., bet ≤ 1,5 proc.

6

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 1,5 proc.

8

3. Geležinkelių transporto priemonės

dyzelinas

11

4. Oro transporto priemonės, naudojamos keleiviams ir kroviniams vežti

už vieną kilimo ir tūpimo ciklą

2

5. Kitos oro transporto priemonės

žibalas arba kita

10

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI iki 2020-12-31

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI nuo 2021-01-01

 Transporto priemonės apibūdinimas

Koeficientas

1. Geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonės ir ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, atitinkantis V etapo išmetamų teršalų ribines vertes, nustatytas 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB

0,5

2. Kiti, neatitinkantys 1 punkte nurodyto apibūdinimo, ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos:

2.1. mažiau kaip prieš 5 metus

0,4

2.2. prieš 5 metus ir daugiau, bet ne daugiau kaip prieš 10 metų

0,8

3. Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos daugiau kaip prieš 10 metų

1,2

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI iki 2020-12-31

Transporto priemonės apibūdinimas

Koeficientai

1. Motorinės M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį:

 

1.1. 1991 m. spalio 1 d. Tarybos direktyvos 91/542/EEB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius teršalus (Euro I) (OL 1991 L 295, p. 1), reikalavimus

0,43

1.2. direktyvos 91/542/EEB (Euro II) reikalavimus

0,37

1.3. 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 24 tomas, p. 269) (Euro III), reikalavimus

0,3

1.4. direktyvos 1999/96/EB (Euro IV) reikalavimus

0,2

1.5. 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL 2005 L 275, p. 1) (Euro V), reikalavimus

0,12

1.6. 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu (Euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai“ (OL 2011 L 167, p. 1), reikalavimus

0,08

2. Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios dyzelinio variklio konstrukcijos ypatumų:

 

deginių recirkuliavimo sistemą

0,5

suodžių filtrą

0,4

3. Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos:

 

mažiau nei prieš 5 metus

0,4*

daugiau nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10 metų

0,8*

daugiau nei prieš 20 metų

1,1

4. Lėktuvai:

 

SAAB 2000 (variklis AE2100A)

0,5

„Boeing 737-524“ (variklis CFM56-3C-1)

0,6

(* ) - netaikoma kelių transporto priemonėms.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai nustatyti LR Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ nebegalioja deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį.

Mokesčio lengvatos taikomos deklaruojant 2020 m. ir ankstesnių laikotarpiu mokestį už mobilius taršos šaltinius

1. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiami asmenys, eksploatuojantys transporto priemones su veikiančiomis išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemomis, kurių veikimą patvirtina dokumentai, kaip nustatyta Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo  tvarkos apraše

2. Asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla, jei gaunamos iš šios veiklos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų

3. Asmenys besiverčiantys individualia veikla taip kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja nuosavybės teise priklausančias transporto priemones.

4. Asmenys teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkiančius biodegalus.

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį apskaičiuojamas vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo tvarkos aprašu.

Mokestinis laikotarpis

1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių mokestinis laikotrapis kalendoriniai metai.

2. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių sumokamas ir deklareacija pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaracija užpildoma pagal mokesčio administratoriaus nustatytas ir patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 pildymo taisykles.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytas mokesčio mokėtojas, mokestinė bazė ir mokesčio tarifai bei mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka.

 

Degalų iš tūrio (litrų) į svorio (kg) vienetus vidutiniai perskaičiavimo koeficientai:

Benzinas

0,75

Dyzelinas

0,84

Suskystintos naftos dujos

0,54

Suslėgtos gamtinės dujos

0,69

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-25