BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių

Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ir (ar) Taršos leidimas

Mokesčio bazė

Mokesčio mokėtojų išmestas į aplinką (orą, vandenį ir žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius) teršalo kiekis. 

Mokesčio tarifai taikomi nuo 2021-01-01

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

I. Teršalai, išmetami į atmosferą

Teršalai

Tarifas, Eur/t

2021 m.

2022 m.

nuo 2023 m.

SO2  (sieros dioksidas)

136

136

136

NO(azoto oksidai)

256

256

256

Dioksinai ir furanai

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas

700

1 000

1 300

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*

145

175

225

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas

320

390

450

Asbesto turinčios kietosios dalelės

700

1 000

1 300

NH3 (amoniakas)

20

20

20

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)

105

200

330

Teršalų grupės 

I

700

1 000

1 300

II

320

390

450

III

60

60

60

IV

20

20

20

 

II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes

Teršalai

Tarifas, Eur/t

BDS7

500

Bendras azotas

600

Bendras fosforas

3 500

Suspenduotos medžiagos

135

Sulfatai

15

Chloridai

30

Teršalų grupės

 

I

3 814 146

II

347 511

III

56 661

IV

12 839

V

1 258

 

Mokesčio tarifai taikyti iki 2020-12-31

I. Teršalai, išmetami į atmosferą

Teršalai

Mokesčio tarifai, Eur/t

SO2

104

NOx

196

Vanadžio pentoksidas

3 855

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*

61

Teršalų grupės

 

I

406

II

191

III

24

IV

4

II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius

 Teršalai

Mokesčio tarifai, Eur/t

BDS7

256

Bendras azotas

201

Bendras fosforas

1 007

Suspenduotos medžiagos

103

Sulfatai

0,58

Chloridai

2,8

Teršalų grupės

 

I

2 920 479

II

266 088

III

43 385

IV

9 831

V

963

*Išskyrus:

kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

asbesto turinčias kietąsias daleles.

Mokesčio lengvatos:

1. Taikomos teršėjams už išmetamą į aplinką normatyvinį teršalo kiekį, kai teršalai susidaro naudojant (deginant) biokurą stacionariuose deginimo įrenginiuose.

2. Teršėjai, įgyvendinantys taršą mažinančias priemones, kurios sumažina konkretaus teršalo išmetimą į aplinką 5 ir daugiau proc. skaičiuojant nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo. Lengvatos suteikimo sąlygos ir tvarka nustatyta Aplinkos ministro 2021-04-08 įsakymu Nr. D1-208 „Dėl Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašas

Mokestinis laikotarpis

Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir deklaracija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kurio paskirtis ekonominėmis priemonėmis mažinti aplinkos teršimą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų bei kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti, nustato mokesčio mokėtojus, mokesčio bazę, tarifus ir mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27