BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Mokestis už naudingųjų iškasenų, vandens, statybinio grunto ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius apima:

1. Mokestį už naudingąsias iškasenas

2. Mokestį už vandenį ir statybinį gruntą

3. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėtojais yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys išteklius, kurių išgavimui privalomas leidimas kaip nustatyta Žemės gelmių įstatyme ir LR Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl leidimų naudoti žemės gelmių išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 

Mokesčio bazė

Mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį išgautas faktinis naudingųjų iškasenų, vandens, statybinio grunto kiekis. Medžiojamųjų gyvūnų išteklių mokesčio objektas - medžioklės ploto, kuriame mokesčio mokėtojui suteikta teisė medžioti, dydis.

Mokesčio tarifai

Mokesčio tarifai už naudingąsias iškasenas nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 priede indeksuojami pagal indeksavimo koeficientus, kurie skelbiami Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai 

MOKEČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas, Eur

1.

Anhidritas

m3

1,99

2.

Dolomitas

m3

0,99

3.

Durpės

m3

0,80

4.

Gintaras:

iki 40 mm

daugiau kaip 40 mm

kg

 

280

900

5.

Klintis

m3

0,84

6.

Kreidos mergelis

m3

0,89

7.

Molis:

devono periodo

triaso periodo

kitas

m3

 

0,86

0,84

0,51

8.

Opoka

m3

0,71

9.

Sapropelis

m3

0,34

10.

Smėlis moliui liesinti

m3

0,48

11.

Smėlis stiklui gaminti

m3

1,59

12.

Smėlis silikatiniams dirbiniams

m3

0,44

13.

Kitas smėlis (iki 2018-12-31)

m3

0,38

14.

Žvyras (iki 2018-12-31)

m3

0,44

15.

Kitas smėlis, žvyras (nuo 2019-01-01)

m3

0,42

Mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 2 priede

MOKESČIO UŽ VANDENĮ IR STATYBINĮ GRUNTĄ TARIFAI

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas, Eur

1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį:

m3

 

a)   vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui 0,03
b)   juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą 4,29
c)   kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo 0,10
d) fizinių ir juridinių asmenų naudojamas žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti 0,03

2.

Mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose

m3

4,29

3.

Mineralinis vanduo, naudojamas gydymo įstaigose

m3

2,14

4.

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

m3

0,003

5.

Paviršinis vanduo kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti

m3

0,0003

6.

Paviršinis vanduo žuvininkystei

m3

0,0001

7.

Paviršinis vanduo hidroenergetikai

m3

0,00001

8.

Paviršinis vanduo atominei elektrinei

m3

0,0004

9.

Paviršinis vanduo suskystintų gamtinių dujų importo terminalui

m3

0,00003

10.

Statybinis gruntas

m3

0,26

Mokesčio tarifai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede.

Mokestinis laikotarpis:

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir sytatybinį gruntą mokestinis laikotarpis - kalendorinis ketvirtis.

 Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos. Deklaracijos pildomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko ir aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99 patvirtintas Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos formos KIT708 pildymo taisykles ir Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos formos KIT709 pildymo taisykles.

Deklaracijų formas reikia atsisiųsti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinės svetainės.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius indeksavimo koeficientai skelbiami rubrikoje Aplinkosauginiai mokesčiai porubrikėje "Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai".

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27