Mokestis už teršimą pakuotės atliekomis

Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio tarifai 2015 - 2019 m.

Pakuotės rūšys

Tarifai, Eur/t

Stiklinė pakuotė

57

Plastikinė pakuotė

521

PET (polietilentereftalatas) pakuotė

579

Kombinuota pakuotė

579

Metalinė pakuotė

753

186 (nuo 2019 m.)

Popierinė ir kartoninė pakuotė

28

Kita pakuotė

57

Medinė pakuotė

57

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-06