Mokestis už teršimą pakuotės atliekomis

Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio tarifai 2015 - 2019 m.

Pakuotės rūšys

Tarifai, Eur/t

Stiklinė pakuotė

57

Plastikinė pakuotė

521

PET (polietilentereftalatas) pakuotė

579

Kombinuota pakuotė

579

Metalinė pakuotė

753

Popierinė ir kartoninė pakuotė

28

Kita pakuotė

57

Medinė pakuotė

57

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22