Mokestis už teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis

                                              Atliekų rūšys ir mokesčio tarifai 2016 - 2020 m.

Atliekų rūšis

Tarifas, Eur/t

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

3

3

5

5

5

nepavojingų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

pavojingų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96

inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-06