BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys gamintojams ir importuotojams

Pakuočių atliekos vis dar sudaro didelę atliekų (taip pat komunalinių) dalį, o ekonominio augimo sąlygomis jų gausėja. Siekiant sukuriant efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, siekiant, kad  kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartyne, gamintojai ir importuotojai skatinami surinkti ir perdirbti vis didesnį pakuočių atliekų kiekį, naudoti perdirbamas arba pakartotinio naudojimo pakuotes.

Gaminant pakuotes ir (ar) pasirenkant jas gaminiams pakuoti, rekomenduojama atsižvelgti į jų poveikį aplinkai ir teikti pirmenybę mažiausią žalą aplinkai darančioms pakuotėms. Siekdamos užtikrinti pakuočių atliekų prevenciją, daug pakuočių naudojančios įmonės turi rengti pakuočių atliekų prevencijos planus, gaminius pakuoti į pakuotes, gaminamas pagal Europos darniuosius standartus, nustatančius pagrindinius pakuočių gamybos reikalavimus.

Kurdami efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, gamintojai ir importuotojai, jiems atstovaujančios licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos turi bendradarbiauti su savivaldybėmis pakuočių atliekų surinkimo finansavimo, šių atliekų surinkimo infrastruktūros sukūrimo ir (ar) plėtros, visuomenės informavimo apie atliekų tvarkymą klausimais.

Pagal Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų planą, pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad:

1. būtų sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąlygos kasmet surinkti ir panaudoti ne mažiau kaip 60 procentų pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektų vidaus rinkai pakuočių kiekį;

2. būtų sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąlygos kasmet surinkti ir perdirbti (eksportuoti (išvežti) perdirbti) 55–80 procentų pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektą vidaus rinkai pakuočių kiekį, atitinkamai pagal šias pakuočių medžiagas:

2.1. stiklinių – ne mažiau kaip 60 procentų;

2.2. popierinių ir kartoninių – ne mažiau kaip 60 procentų;

2.3. plastikinių – ne mažiau kaip 22,5 procento, skaičiuojant tik medžiagą, kuri vėl perdirbama į plastiką;

2.4. metalinių – ne mažiau kaip 50 procentų;

2.5. medinių – ne mažiau kaip 15 procentų.

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys gamintojams ir importuotojams, galiojusios 2009–2011 m.

 Pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas

Užduotis (procentais)*, atsižvelgiant į vidaus rinkai tiektą pakuočių kiekį

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

66

68

Plastikinė pakuotė

naudojimas, iš jo perdirbimas

30
26

30
26

32
27

PET (polietileno tereftalatas)

naudojimas, iš jo perdirbimas

23
21

30
26

32
27

Kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

25

25

Metalinė pakuotė

perdirbimas

48

50

52

Popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas, iš jo perdirbimas

70
70

74
72

78
74

Kita pakuotė, įskaitant ir medinę

naudojimas, iš jo perdirbimas

35
18

40
18

42
20

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys gamintojams ir importuotojams, galiojusios 2012-2015 m.

 Metai

Pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį

nuo 2012

stiklinė pakuotė

perdirbimas

70

nuo 2012

plastikinė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

32

27

nuo 2012

PET (polietilentereftalato) pakuotė

perdirbimas

32

nuo 2012

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

2012

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas,

iš jo perdirbimas

15

10

2013

naudojimas,

iš jo perdirbimas

20

15

nuo 2014

naudojimas,

iš jo perdirbimas

25

20

nuo 2012

metalinė pakuotė

perdirbimas

54

nuo 2012

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

80

76

2012

medinė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

nuo 2013

medinė pakuotė

perdirbimas

15

nuo 2012

kita pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

* Pakuočių atliekų naudojimas ir (ar) perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, 4 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys gamintojams ir importuotojams, galiojančios nuo 2016 m.

 Metai

Pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį

2016

stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

2017

65

2018

68

2019

68

nuo 2020

70

2016

plastikinė, įskaitant PET (polietilentereftalato), pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

45

nuo 2017

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

37

nuo 2016

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

nuo 2016

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas, iš jo

perdirbimas

25

20

nuo 2016

metalinė pakuotė

perdirbimas

54

nuo 2016

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

80

76

nuo 2016

medinė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

35

nuo 2016

kita pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

22

PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS

2016

stiklinė pakuotė

plastikinė, įskaitant PET, pakuotė

metalinė pakuotė

surinkimas ir perdirbimas

55

2017

70

2018

80

2019

85

nuo 2020

90

________________

*Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas energijai gauti ir (ar) perdirbimas (organinių medžiagų perdirbimas, įskaitant kompostavimą, metalų ir metalų junginių perdirbimas, kitų neorganinių medžiagų perdirbimas) Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

** Gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma 100 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose.

Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys gamintojams ir importuotojams, galiojančios nuo 2021 m.

Metai

Gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas

(Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas ir (ar) perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje)

Užduotis, atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir vienkartinių pripildytų pakuočių kiekį, proc.

2021 m.

stiklinės pakuotės

perdirbimas

65

2022 m.

67

2023 m.

70

2024 m.

70

nuo 2025 m.

70

nuo 2030 m.

75

2021 m.

plastikinės pakuotės

 

naudojimas,

iš jo perdirbimas

50

37

2022 m.

65

55

2023 m.

70

60

2024 m.

73

63

nuo 2025 m.

perdirbimas

65

nuo 2030 m.

70

2021 m.

PET pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

50

37

2022 m.

65

55

2023 m.

70

60

2024 m.

73

63

nuo 2025 m.

perdirbimas

65

nuo 2030 m.

70

2021 m.

kombinuotos pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

25

20

nuo 2022 m.

30

25

nuo 2025 m.

perdirbimas

30

nuo 2030 m.

35

2021 m.

metalinės pakuotės

perdirbimas

54

nuo 2022 m.

metalinės (juodųjų metalų) pakuotės

perdirbimas

54

nuo 2025 m.

75

nuo 2030 m.

85

nuo 2022 m.

metalinės (aliuminio) pakuotės

perdirbimas

54

nuo 2025 m.

55

nuo 2030 m.

65

2021 m.

popierinės ir kartoninės pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

80

76

2022 m.

85

80

2023 m.

85

81

2024 m.

85

82

nuo 2025 m.

perdirbimas

83

nuo 2030 m.

85

nuo 2021 m.

medinės pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

35

nuo 2025 m.

perdirbimas

35

nuo 2030 m.

37

nuo 2021 m.

kitos pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

nuo 2025 m.

perdirbimas

25

nuo 2030 m.

27

PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS

nuo 2021 m.

stiklinės pakuotės

surinkimas ir perdirbimas

88

nuo 2021 m.

plastikinės pakuotės

90

nuo 2021 m.

PET pakuotės

90

nuo 2021 m.

metalinės (juodųjų metalų) pakuotė

90

nuo 2021 m.

metalinės (aliuminio) pakuotės

90

_____

Gamintojams ir importuotojams, vienkartines pripildytas pakuotes sunaudojantiems savo reikmėms ir pakuočių atliekas tvarkantiems individualiai, taikoma ne mažiau kaip 80 proc. pakuočių, sunaudotų savo reikmėms, atliekų sutvarkymo užduotis (atsižvelgiant į šių pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis už nurodytą 8–17 punktuose.

Pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys

 Pakartotinio naudojimo pakuočių atliekų pavadinimas

Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis (procentais), atsižvelgiant į pakartotinio naudojimo pakuočių, išleistų į vidaus rinką, masę (tonomis)

2007–2009 m.

nuo 2010 m.

Stiklinės pakartotinio naudojimo pakuotės, už kurias privaloma imti užstatą

80

85

Kitos pakartotinio naudojimo pakuotės

80

80

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27