BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Apie pakuočių priskyrimą perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarką

Apie pakuočių priskyrimą perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarką

Nuo 2022 m. įsigaliojus diferencijuotiems mokesčio už aplinkos teršimą perdirbamosiomis ir neperdirbamosiomis pakuotėmis tarifams, neperdirbamosios pakuotės bus atskirai deklaruojamos ir apmokestinamos.

Apskaičiuojant mokesčio už neperdirbamąsias pakuotes sumą, bus vertinama, ar įvykdyta joms nustatyta panaudojimo energijai gauti užduotis – iš naudojimo užduoties dydžio atėmus perdirbimo užduoties dydį (naudojimo ir perdirbimo užduotys skelbiamos čia). Skatinant gamintojus ir importuotojus rinkai tiekti perdirbamąją pakuotę, naudojimo užduotis neperdirbamai pakuotei nuo 2025 m. nebebus taikoma, tad gerokai išaugs mokesčio suma už neperdirbamąją pakuotę.

Pereinamuoju laikotarpiu (iki 2025 m.) mažesnę mokesčio sumą mokės tie neperdirbamąsias pakuotes rinkai tiekiantys gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie organizuos ir finansuos tokių pakuočių atliekų tvarkymą ir jų vardu šios atliekos bus panaudotos energijai gauti. Jeigu tokių pakuočių atliekų gamintojo ir (ar) importuotojo vardu bus panaudota energijai gauti ne mažiau kaip panaudojimo energijai gauti užduotis, nustatyta tokios medžiagos pakuotėms, mokestis bus skaičiuojamas už neįvykdytą perdirbimo užduotį (pvz., plastikinių neperdirbamų pakuočių atveju – už 55 proc. skaičiuojant nuo tiekto rinkai tokių pakuočių kiekio, jei bent 10 proc. panaudota energijai gauti).

Jei gamintojo ir (ar) importuotojo vardu panaudotas energijai gauti kiekis bus mažesnis nei nustatyta pagal užduotį, mokestis bus skaičiuojamas už neįvykdytą perdirbimo užduotį, pridedant tą dalį panaudojimo energijai gauti užduoties, kuri neįvykdyta. Pvz., jei panaudota energijai gauti 6 proc. gamintojo tiekto rinkai plastikinių neperdirbamų pakuočių kiekio, mokestis bus skaičiuojamas už 55 proc. + 4 proc. skaičiuojant nuo tiekto rinkai tokių pakuočių kiekio.

Jeigu gamintojo ir (ar) importuotojo vardu visai nebus panaudota energijai gauti jo tiektų rinkai neperdirbamų pakuočių atliekų, mokestis tokiam gamintojui ir (ar) importuotojui bus skaičiuojamas už visą jo rinkai patiektą neperdirbamų pakuočių kiekį.

Primename, kad pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą perdirbamąja pakuote laikoma pakuotė, kuri pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius ES ar tik Lietuvoje jiems taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Arba pakuotė, kurios atliekas perdirba atliekų perdirbėjai Lietuvoje arba ES perdirbėjai, kuriems tokias mūsų šalyje surinktas pakuočių atliekas perdirbti atveža Lietuvos atliekų eksportuotojai (t. y. pakuočių atliekų perdirbėjai ir eksportuotojai iš sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti Tvarkytojų sąrašo).

Neperdirbamąja laikoma pakuotė, kuri, tapusi atlieka, gali būti tik naudojama energijai gauti arba tik šalinama.

Pakuočių atliekų tvarkytojų duomenimis, perdirbti tinkamos homogeniškos, iš vienos rūšies medžiagos pagamintos pakuotės. Atsižvelgus į tai, perdirbamosiomis pakuotėmis laikytinos pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX). Tačiau perdirbamosiomis nelaikytinos pavojingoms medžiagoms arba mišiniams supakuoti naudojamos pakuotės, kurios dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis turi būti tvarkomos (šalinamos, sudeginamos) kaip pavojingosios atliekos (pvz., cheminių medžiagų, kurioms pagal REACH reglamentą taikoma autorizacija, prekinė pakuotė), siekiant išvengti šių medžiagų likučių patekimo į aplinką.

Daugiasluoksnės, iš kelių medžiagų pagamintos ir kombinuotos pakuotės dažniausiai yra neperdirbamos, sunkiai perdirbamos ar jų perdirbimas labai brangus. Todėl jų atliekos dažniausiai vežamos į deginimo gamyklas ir naudojamos energijai gauti.

Norėdami pagrįsti, kad jų tiekiamos rinkai daugiasluoksnės plastikinės pakuotės, pvz., pagamintos iš kelių rūšių plastikų (ženklinamos OTHER 7), ar kombinuotos pakuotės, pvz., pagamintos iš plastiko ir aliuminio (ženklinamos kombinuotų pakuočių kodu 82), ar pagamintos iš kartono ir plastiko sluoksnių (ženklinamos kombinuotų pakuočių kodu 81), gali būti priskiriamos perdirbamosioms, gamintojai ir (ar) importuotojai privalėtų turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad jų tiekiamos rinkai pakuotės atitinka ES ir (ar) Lietuvoje taikomų standartų (pvz., LST EN 13430 ar LST EN 13432) reikalavimus, ir (arba) dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios rūšies daugiasluoksnių plastikinių pakuočių ar kombinuotų pakuočių atliekos perdirbamos Lietuvoje ar išvežamos perdirbti į kitas ES šalis.

Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas neturi nurodytų pagrindžiančių dokumentų, jis tokias pakuotes turėtų identifikuoti kaip neperdirbamąsias.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-16