>

Atliekų tvarkymo specialistų mokymai

1. Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo darbuotojų mokymus vykdo:

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, tel. (8-5) 274 4723; el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-776 patvirtintos Vilniaus Gedimino technikos universiteto atliekų tvarkymo darbuotojų mokymo programos:

1. Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

2. Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas, Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 263 9398, el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. D1-880 patvirtintos VšĮ Aplinkos vadybos ir audito instituto atliekų tvarkymo specialistų mokymo programos:

1. Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

2. Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

 

2. Pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonių atsakingų darbuotojų mokymus vykdo:

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, tel. (8-5) 274 4723; el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-320 patvirtintos Vilniaus Gedimino technikos universiteto atliekų tvarkymo specialistų mokymo programos:

1. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

2. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

3. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų atliekas tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

4. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų atliekas tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas, Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 263 9398, el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtintos VšĮ Aplinkos vadybos ir audito instituto atliekų tvarkymo specialistų mokymo programos:

1. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

2. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

Asociacija Ekonomikos klubas, Laisvės al. 42-2, LT-44246, Kaunas, tel. +370 68635261, el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio 14 d įsakymu Nr. D1-588 patvirtintos Asociacijos Ekonomikos klubo atliekų tvarkymo specialistų mokymo programos:

1. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

2. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir  apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų kompetencijos tobulinimo programa;

3. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir  apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

4. Ekonomikos klubo Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų kompetencijos tobulinimo programa.

UAB "SDG"Draugystės g. 8E, 51264, Kaunas, Tel. (8-37) 460 066, el. paštas: [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl atliekų tvarkymo specialistų mokymo programų patvirtinimo patvirtintos UAB "SDG" mokymo programos:

1. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa. 

2. Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų kompetencijos tobulinimo programa. 

3. Atliekų deginimo įmonių atsakingų darbuotojų mokymus vykdo:

VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas, Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 263 9398, el. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 patvirtintos VšĮ Aplinkos vadybos ir audito instituto atliekų tvarkymo specialistų mokymo programos:

1. Atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis kuras arba kaip papildomas kuras) įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa.

2. Atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis kuras arba kaip papildomas kuras) įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa.

Atnaujinimo data: 2024-03-15