Kuo vadovaujantis fotovoltines plokštes gamintojai ir importuotojai turi priskirti buitinei ar ne buitinei įrangai?

Atkreipiame gamintojų ir importuotojų dėmesį į Europos Komisijos išaiškinimą, kuriame išdėstyta, kad buitinė EEĮ „elektros ir elektroninė įranga, kuri dėl savo pobūdžio yra naudojama privačiuose namų ūkiuose (naudojama buityje), taip pat gali būti naudojama ir profesionaliai. Tokia įranga turėtų būti registruojama ir nurodoma kaip buitinė įranga, o jos atliekos turėtų būti laikomos elektros ir elektroninės įrangos atliekomis iš privačių namų ūkių. Tokios įrangos pavyzdžiai: <...> standartinės fotovoltinės plokštės, veikiančios esant įtampai arba sunaudojančios energiją, arba gaminančios elektros energiją privačių namų ūkių diapazone. Ne buitinės EEĮ (kuri dėl savo pobūdžio neturėtų būti laikoma buitine įranga, naudojama privačiuose namų ūkiuose) pavyzdžiai: <...> EEĮ, kuri veikia esant įtampai, naudoja elektros energiją arba gamina elektros energiją, nepatenkančią į privačiuose namų ūkiuose leistiną galios diapazoną (pvz., profesionaliam naudojimui suprojektuotos didelės fotovoltinės sistemos) ir kuriai reikia profesionalių licencijų arba leidimų pradėti teikti paslaugas“. Taigi, tos fotovoltinės plokštės, kurios naudojamos privačiuose namų ūkiuose ir kurioms nereikia specialių galios leidimų, laikomos buitine EEĮ, o tos fotovoltinės plokštės, kurioms reikia specialių galios leidimų, laikomos ne buitine EEĮ.

Atnaujinimo data: 2023-10-11