>

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) sukurta įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti funkcionalią, technologiškai patogią naudotojams, vieningą gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinę sistemą, kuri užtikrintų Valstybinio atliekų tvarkymo plano numatytų tikslų vykdymą ir įmonėse vykdomos apskaitos veiksmingą stebėseną, kontrolę ir planavimą.

GPAIS yra skirta gaminių, pakuočių ir atliekų (GPA) apskaitos duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. Jos pagalba vykdoma atliekų susidarymo, tvarkymo, gaminių ir pakuočių tiekimo vidaus rinkai apskaita ir tvarkomi kiti GPA apskaitos duomenys. Be to, GPAIS yra gamintojų ir importuotojų sąvadas. GPAIS funkcijos apima ataskaitų ir kitų dokumentų pateikimo, ataskaitų tikrinimo, duomenų analizės ir apdorojimo bei kitus procesus.

Prisijungti prie Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) galima adresu:

https://www.gpais.eu/

Naujų vartotojų ir subjektų registracijos GPAIS vadovas pateiktas:

https://www.gpais.eu/naujas-vartotojas

Mokymų medžiaga ir Vartotojų vadovai pateikti:

https://www.gpais.eu/pagalba

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl GPAIS pateikti:

https://www.gpais.eu/duk

Jei GPAIS nepavyksta atlikti konkrečių veiksmų (pavyzdžiui, suvesti ar išsaugoti duomenų) ar matote sistemos pranešimą, kad yra nustatyta klaida, ir naudojimosi vadovuose neradote atsakymo, maloniai prašome nukopijuoti ekranvaizdį, kuriame matyti problema, ir jį nusiųsti el. paštu: [email protected]

Gamintojų ir importuotojų verslo valdymų sistemų integracija su GPAIS

Parengta integracija gamintojams ir importuotojams dėl gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo įkėlimo į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą (GPAIS). Įmonės norinčios išbandyti integraciją ir paruošti savo verslo valdymas sistemas integracijai gali prisijungusios prie testinės aplinkos https://tst.gpais.eu , prieš tai pateikus prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu paštu [email protected] nurodant laiško temą „Dėl prisijungimo gavimo integracijai su GPAIS“ ir nurodyti savo išorinį IP adresą, kuriuo bus jungiamasi prie testinės aplinkos, įmonės rekvizitus ir kontaktinį asmenį.

XSD schemą, XSD modelį ir kitą medžiagą reikalingą integracijos paruošimui galima rasti prisijungus prie https://tst.gpais.eu skiltyje „VVS sąsaja“, rubrikoje „Pagalba“.

Atnaujinimo data: 2023-10-11