>

Kada laikoma, kad gamintojas/importuotojas pakuotę sunaudojo savoms reikmėms

Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respublikos teritoriją įsivežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pasigamintų supakuotų gaminių išpakavimas siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje (pvz., iš kitos šalies įsivežtų supakuotų žaliavų išpakavimas siekiant šias žaliavas panaudoti savos produkcijos gamybai) ar perleisti kitam asmeniui (pvz., pasigamintų (supakuotų) gaminių perpakavimas norint pateikti šiuos gaminius užsakovui patogioje pakuotėje), kitaip tariant tai importuotojo atliktas išpakavimas jo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų supakuotų gaminių importuotojui siekiant šiuos išpakuotus gaminius panaudoti savo (importuotojo) vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui arba gamintojo atliktas išpakavimas jo Lietuvos Respublikos teritorijoje supakuotų gaminių gamintojuisiekiant šiuos gaminius panaudoti savo (gamintojo)vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.

Atnaujinimo data: 2023-10-11