Teisės aktai, reglamentuojantys komunalinių atliekų tvarkymą

Teisės aktai, reglamentuojantys komunalinių atliekų tvarkymą:

1. Atliekų tvarkymo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/GsfOcsxDZY?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

2. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.164386/nNhwdwzpUe?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

3. Atliekų tvarkymo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/IDrlKdwbzJ?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

4. Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454394/ulQqAtMmvU?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

5. Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435756/fKFKSRERla?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

6. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.446594/RyObLUGTVl?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

7. Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.443603/hcMrcSGQPH?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

8. Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437878?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=6a1cd897-f9c2-4ba2-aa3b-80d4bed34407

Atnaujinimo data: 2023-10-11