Perdirbamosios pakuotės

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą perdirbamąja pakuote laikoma pakuotė, kuri pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius ES ar tik Lietuvoje jiems taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji jų dalis virstų kompostu, anglies dioksidu ir vandeniu.

Taip pat pakuotė, kurios atliekas perdirba atliekų perdirbėjai Lietuvoje arba ES perdirbėjai, kuriems tokias mūsų šalyje surinktas pakuočių atliekas perdirbti atveža Lietuvos atliekų eksportuotojai (t. y. pakuočių atliekų perdirbėjai ir eksportuotojai iš sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašytiTvarkytojų sąrašo).

Lietuvoje ir užsienyje veikiančių sertifikuotų mokslinių laboratorijų bei atliekų perdirbėjų duomenimis, perdirbti tinkama homogeniška (vienalytė), iš vienos rūšies medžiagos pagaminta pakuotė.

Taigi, be papildomų perdirbamumą patvirtinančių dokumentų perdirbamajai priskiriama iš vienos rūšies medžiagos pagaminta pakuotė, kuri:

  • paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu (pvz., paženklinta PAP arba PAP 22 – popierius) arba
  • nepaženklinta medžiagos, iš kurios ji yra pagaminta, žymėjimu, tačiau kurią vizualiai galima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, pvz., kartono, stiklo, metalo.

Pakuočių medžiagų rūšių, iš kurių pagaminta homogeniška pakuotė priskirtina perdirbamajai, sąrašas

1 lentelė

Pakuotės medžiaga

Ženklinimas

STIKLAS

GL (arba GL nuo 70 iki 79)

METALAS

FE (arba FE 40),

ALU (arba ALU 41)

Nuo 42 iki 49

POPIERIUS / KARTONAS

PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

MEDIS AR KAMŠTINĖ MEDŽIAGA

FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

MEDVILNĖ AR DŽIUTAS

TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

POLIETILENTEREFTALATAS

PET arba PET 1

AUKŠTO TANKUMO POLIETILENAS

HDPE (arba HDPE 2)

POLIVINILCHLORIDAS

PVC (arba PVC 3)

ŽEMO TANKUMO POLIETILENAS

LDPE (arba LDPE 4)

POLIPROPILENAS

PP (arba PP 5)

POLISTIRENAS

PS (arba PS 6)

Pakuotės, kurioms reikia dokumentų, patvirtinančių jų tinkamumą perdirbti, ir neperdirbamosios pakuotės

Neperdirbamąja laikoma pakuotė, kuri, tapusi atlieka, gali būti tik naudojama energijai gauti arba tik šalinama.

Dažniausia nėra perdirbamos pavojingoms medžiagoms arba preparatams supakuoti naudojamos pakuotės, kurios dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis šalinamos ar sudeginamos kaip pavojingosios atliekos.

Lietuvoje ir užsienyje veikiančių sertifikuotų mokslinių laboratorijų bei atliekų perdirbėjų duomenimis, perdirbti tinkamų kombinuotų pakuočių yra labai mažai, jų perdirbimui taikomi dar visiškai nauji inovatyvūs ir brangūs sprendimai. Tokių pakuočių atliekos dažniausiai vežamos į atliekų deginimo gamyklas ir panaudojamos energijai gauti.

Todėl norint minėtas pakuotes priskirti perdirbamosioms būtini jų tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinantys dokumentai iš akredituotų laboratorijų (nebaigtinis laboratorijų sąrašas pateiktas 3 lentelėje) ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų iš Tvarkytojų sąrašo, kurie tokios rūšies pakuočių atliekas perdirba Lietuvoje ar išveža perdirbti į kitas ES šalis.

Taigi, neturint perdirbamumą patvirtinančių dokumentų, neperdirbamosioms pakuotėms priskiriamos:

  • pavojingoms medžiagoms arba mišiniams supakuoti naudojamos pakuotės, pažymėtos pavojų sveikatai reiškiančiais ženklais:

Pakuočių užterštumą ir pavojingumą galima identifikuoti naudojantis „Haz-ident“ metodika: https://pavojingosiosatliekos.lt/metodika/

Daugiasluoksnės plastiko pakuotės yra skirstomos į lanksčiąsias ir kietąsias. Sunkiausiai perdirbamos daugiasluoksnės lanksčiosios plėvelės, sudarytos iš kelių skirtingų polimerų sluoksnių.

Vizualiai vertinant nepaženklintą pakuotę ir esant abejonių, ar pakuotė pagaminta iš vienos medžiagos, pvz., neaišku, ar pakuotė pagaminta tik iš vienos rūšies plastiko, ar popierinė pakuotė nėra laminuota, gamintojai ir (ar) importuotojai turėtų įsitikinti, ar (atitinkamai) tokia plastikinė pakuotė nėra daugiasluoksnė plastikinė pakuotė, pagaminta iš kelių rūšių plastikų (ženklinama – OTHER 7), ar tokia plastikinė pakuotė neturi aliuminio sluoksnių, ar popierinė pakuotė nėra laminuota plastiko sluoksniu, gamintojai ir importuotojai, norėdami priskirti jas perdirbamosioms, privalo turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad šios pakuotės atitinka 2 lentelėje nurodytų standartų reikalavimus ir (ar) yra perdirbamos Lietuvoje ar išvežamos perdirbti į kitas ES šalis.

Norint įrodyti, kad kieto ar lankstaus daugiasluoksnio plastiko pakuotės atitinka perdirbamumą įrodančius standartus, turi būti atlikti kombinuotos pakuotės sudėtinės medžiagos tyrimai, kurių metu būtų nustatyta, su kuria plastiko rūšimi (PE, PP, PET ir t.t.) ši medžiaga tinkama (turėtų būti) perdirbama.

Nebaigtinis standartų, pagal kuriuos įrodomas pakuočių (medžiagų) perdirbamumas, sąrašas

2 lentelė

Standarto pavadinimas

Standarto paskirtis

LST EN 13432

Įrodo, kad pakuotės medžiaga biologiškai skaidi ir kompostuojama

UNI 11743 (2019)

 (taikomas Italijoje)

Įrodo, kad kombinuota, popieriaus turinti pakuotė, kurią sudaro popierius ir kitų medžiagų priedai, yra tinkama perdirbti kartu su popieriaus atliekomis, ji gali būti išplaušinama ir iš gautos plaušienos gali būti pagamintas antrinis popierius.

PTS RH 021/97

 (taikomas Vokietijoje)

Voluntary Standard For Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor (taikomas visame pasaulyje, tyrimai atliekami ir Lietuvoje)

RecyClass*

Įrodo plastikų atitikimą perdirbamumo standartams ir pakartotinio naudojimo galimybes.

*Įstaigų, kurios Lietuvoje pagal šį standartą konsultuoja ir sertifikuoja plastiko perdirbimo procesus ir jų gaminius, sąrašą galima rasti čia: Įstaigų sąrašas

Nebaigtinis laboratorijų, nustatančių kombinuotų ir daugiasluoksnio plastiko pakuočių tinkamumą perdirbti kartu su atitinkamos medžiagos rūšies antrinių žaliavų srautu, sąrašas

Lietuvoje Kauno technologijos universiteto Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro, Aplinkosaugos technologijos katedra ir VšĮ „Lietuvos energetikos institutas“ laboratorijose atliekami tyrimai siekiant pagrįsti visų lanksčiojo, kietojo plastiko daugiasluoksnio ar popieriaus pagrindu pagamintų kombinuotų pakuočių tinkamumą perdirbti kartu su iš vienos medžiagos pagamintos perdirbamos medžiagos srautu.

3 lentelė

Atliekami tyrimai dėl kombinuotų ir daugiasluoksnių pakuočių sudėtinių medžiagų tinkamumo perdirbti su

Tyrimus atliekanti laboratorija

AUKŠTO TANKUMO POLIETILENU

HDPE arba HDPE 2:

https://www.iktr-online.de/ (Vokietija),

https://ct-ipc.com/(Prancūzija), https://www.plasticsforming.com/testing/  (JAV)

- LANKSČIUOJU POLIETILENU PE:

https://www.aimplas.es/ (Ispanija)

https://www.proplast.it/en/ (Italija)

https://www.plasticsforming.com/testing/ (JAV)

- POLIPROPILENU PP arba PP 5:

Kietuoju PP:

https://www.iktr-online.de/ (Vokietija)

https://ct-ipc.com/ (Prancūzija)

https://www.plasticsforming.com/testing/  (JAV)

https://www.norner.no/ (Norvegija)

https://www.proplast.it/en/ (Italija)

Lanksčiuoju PP:

https://www.aimplas.es/ (Ispanija)

https://www.plasticsforming.com/testing/  (JAV)

Atnaujinimo data: 2023-10-11