2021-2027 m. Veiksmų programos 2.6 uždavinys "Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausiai išteklius naudojančios ekonomikos"