BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaita

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos esmė

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos esmė - inventorizuoti ir surašyti kiek ir kokių cheminių medžiagų priklauso fiziniam ar juridiniam asmeniui, kokiomis savybėmis jos pasižymi, kokiu būdu ir iš kur įsigyjamos, pasitikrinti ar yra visi saugos duomenų lapai ir kada jie atnaujinti. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaita yra pagrindas tolesniems veiksmams, užtikrinant visų pirma prievolių, nustatytų ES teisės reglamentais taikomais tiesiogiai Lietuvoje ir nacionaliniais teisės aktais, vykdymą, susijusį su cheminių medžiagų registracija, autorizacija, pranešimais, atitinkamos informacijos rinkinio apie šias medžiagas teikimu Aplinkos apsaugos agentūros informacinei cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų bazei ir Europos cheminių medžiagų agentūrai, taip pat saugų jų naudojimą.

Atsižvelgiant į tai, kad tolesniems naudotojams REACH reglamentu numatytos tam tikros pareigos (pranešti savo tiekėjui cheminės medžiagos naudojimo būdą, kad jis būtų užregistruotas, tam tikrais atvejais atlikti cheminės saugos įvertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą, pateikti informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai), o Europos Tarybos ir Parlamento reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų – eksportuotojams, todėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitą privalo vesti ne tik tiekiantys rinkai asmenys, bet ir chemines medžiagas ir cheminius mišinius naudojantys pramoninėje, profesinėje, žemės ūkio, paslaugų teikimo ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportuojantys asmenys.

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų suvestinė

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių suvestinės sudarymu siekiama, kad fizinis ar juridinis asmuo galėtų:

- sekti iš kur įsigyjama cheminė medžiaga (ES valstybių, ne ES valstybių, Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių) ir aiškiai identifikuoti savo prievoles, nustatytas atitinkamuose teisės aktuose (gamintojo, importuotojo, tolesnio naudotojo),

- sekti cheminių medžiagų kiekius, t. y. cheminių medžiagų ribinį lygį tonomis, nuo kurio priklauso tam tikrų registracijos  ir kitų prievolių vykdymas:

a)   kurį pasiekus (cheminės medžiagos - atskiros ar esančios mišinio ar tam tikrais nustatytais atvejais gaminio sudėtyje pagaminama arba importuojama 1 tona ir daugiau per metus (vienam gamintojui ar importuotojui) būtina registruoti cheminę medžiagą,

b)   kurį pasiekus atitinkamai sukomplektuoti reikalingą registracijai informaciją (priklausomai nuo kiekių ir savybių) ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai,

c)   pasiekus aukštesnį tonažo lygį – sukomplektuoti papildomą šiam lygiui reikalaujamą informaciją ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai,

- kontroliuoti kiekių pokyčius, kad pakaktų laiko artėjant ribai, apsispręsti ar pačiam registruoti gaminamą arba importuojamą cheminę medžiagą, ar atlikti naudojamos cheminės medžiagos cheminės saugos įvertinimą (parengti cheminės saugos ataskaitą), ar naudingiau ieškoti kitų tiekimo šaltinių arba naudoti kitas alternatyvias medžiagas.

Cheminių medžiagų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės forma

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų ir informacijos suvestinė sudaroma laisva forma  rašytiniu ar elektroniniu būdu, t.y. nėra nustatyta privaloma standartinė forma. Atkreiptinas dėmesys, kad cheminių medžiagų ir cheminių mišinių suvestinę galima sudaryti naudojantis informacine sistema AIVIKS. IS AIVIKS techninės galimybės leidžia duomenis pildyti nuolat, t.y. naudotis AIVIKS forma kaip ruošiniu ir tik duomenų teikimo metu suformuoti atskaitą ir ją pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai vadovaujantis Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašu.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27