>

Kaip nustatyti savarankiškus kriterijus žaliesiems pirkimams?

Šiuose dokumentuose pateikiamos rekomendacijos ir aplinkos apsaugos kriterijai bei praktiniai patarimai yra parengti atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas, Tvarkos apraše nustatytus minimalius kriterijus bei Lietuvos ir užsienio šalių gerąja praktiką. Šio rekomendacijų rinkinio tikslas yra ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą ir palengvinti pirkimų vykdytojams savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus. Šios rekomendacijos nėra privalomos, tačiau pasiūlo įsigyjamų paslaugų aplinkosaugines savybes gerinančius kriterijus.

Bendros rekomendacijos visiems pirkimų vykdytojams, kurie nustato aplinkos apsaugos kriterijus savarankiškai:

Rekomendacijos pagal produktų grupes:

Rekomendacijos taip pat yra pateikiamos ir word formatu (patogu kopijuoti ir įklijuoti atliekant viešuosius pirkimus):

Bendros rekomendacijos visiems pirkimų vykdytojams, kurie nustato aplinkos apsaugos kriterijus savarankiškai:

Rekomendacijos pagal produktų grupes:

Atnaujinimo data: 2023-11-23