>

Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašą (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2024-02-01 iki 2024-06-30).

Šiame tvarkos apraše numatyti pakeitimai sudaro geresnes sąlygas žaliesiems pirkimams ir leidžia pasiekti ambicingą tikslą – nuo 2023 m. visi viešieji pirkimai turi būti tik žali.

    Atnaujinimo data: 2024-02-28