>

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame pranešime pateikiamas institucijos požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-11