ES reikalų koordinavimas

Efektyvus Europos Sąjungos reikalų koordinavimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtose reguliavimo srityse užtikrinamas vadovaujantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje taisyklėmis. Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą, ES teisės perkėlimą ir įgyvendinimą ir kitų ES reikalų koordinavimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtose reguliavimo srityse.

Komisijos darbo grupių ir komitetų, ES Tarybos darbo grupių susitikimuose ir ES sutarties akto 52 straipsnio komitetuose dalyvauja aplinkos ministro įsakymu paskirti Ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Ministerijos ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų atstovai ir (arba) Aplinkos apsaugos atašė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-18