>

Kvietimas teikti paraiškas Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04

Kvietimas teikti paraiškas Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veikloms, kurias 2024 m. įgyvendina VĮ Valstybinių miškų urėdija, finansuoti

Finansuojamos veiklos

Paraiškos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2022–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02‑001‑06‑08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ priedu Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklų, kurias įgyvendina VĮ Valstybinių miškų urėdija, finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA). Finansuotinų veiklų sąrašas išdėstytas PFSA I skyriaus 9 punkte.

Galimi

pareiškėjai

Valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“ (toliau – VĮ VMU).

Paraiškų pateikimo terminas

Iki 2024 m. lapkričio 22 d. 2024 metais suplanuotoms veikloms įgyvendinti.
 

Informacija apie paraiškos rengimą

Paraiškos turi būti parengtos PFSA III skyriuje nustatyta tvarka užpildant PFSA 1 priede pateiktą paraiškos formą.

Paraiškų vertinimas ir svarstymas

Visos gautos paraiškos bus vertinamos ir svarstomos PFSA VI skyriuje nustatyta tvarka

Atsakinga institucija

Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. +370 626 22252, el. p. [email protected], http://www.am.lt

Konsultuoja

Aplinkos ministerijos Miškų  politikos grupės vyr. specialistė R. Vižlenskienė, mob. +370 696 97022, el. p. [email protected], patarėja Z. Bitvinskaitė, mob. +370 646 89813, el. p. zita.bitvinskaite@am.lt

Atnaujinimo data: 2024-04-04