BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2018 metų kvietimas

Balandžio 18 d. Europos Komisija paskelbė 2018 m. LIFE kvietimą teikti LIFE programos paraiškas aplinkos ir klimato kaitos poveikio švelninimo/prisitaikymo projektams. Aplinkos ir klimato tradiciniams projektams finansuoti Europoje šiemet bus skirta beveik 400 mln. eurų.

LIFE programa 2018 m. kvietimą pasitinka atsinaujinusi. Vienas iš pasikeitimų – supaprastinta paraiškų teikimo tvarka Aplinkos paprogramės projektams. Pagal naują, dviejų etapų tvarką, pilną projekto paraišką reiks rengti tik iš Europos Komisijos sulaukus patvirtinimo, kad pareiškėjo pateikta 11 psl. projekto koncepcija buvo atrinkta. Priklausomai nuo tradicinio projekto tipų, LIFE projekto koncepciją reikia pateikti iki birželio mėnesio 12-14 d.

Klimato paprogramei išlieka senoji, vieno etapo tvarka. Pilnos projektų paraiškos Europos Komisijai turi būti pateiktos iki 2018 m. rugsėjo 12 d. 

Aplinkos paprogramė apima tradicinius, parengiamuosius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus, klimato paprogramė apima tradicinius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus.

LIFE programoje ne tik buvo peržiūrėtos prioritetinės temos ir sumažintas jų skaičius, bet taip pat pakoreguoti paraiškų vertinimo kriterijai (žr. 2018 - 2020 daugiametės LIFE programos naujovės).

Keičiasi ir LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis: gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%) finansavimas, tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams bus skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms. Taip pat, atsisakoma nacionalinių krepšelių sistemos.

Paraiškas gali teikti visi Europos Sąjungoje įregistruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos (NVO), institucijos ir kt.

Išsamias gaires pagal sritis rasite Europos Komisijos puslapyje.  

Daugiau apie paraiškų teikimo tvarką skaitykite: http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, gali kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Klimato paprogramės projektams, bendrojo finansavimo paraiškas turi pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. liepos 16 d.

Pareiškėjai, besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Aplinkos paprogramės projektams, kurių atranką Europos Komisija vykdo dviem etapais, Bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos. Europos Komisija pranešimus pareiškėjams apie projektų koncepcijų patvirtinimą turi pateikti spalio mėn.

Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su atnaujintu Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 (Aktuali redakcija: 2018-05-30,  Nr.D1-424)

 

Svarbiausias pakeitimas – atnaujinta LIFE bendrojo finansavimo paraiškos forma. Ji parengta remiantis LIFE paraiškos, teikiamos Europos Komisijai dėl ES lėšų, forma: punktai išdėlioti tuo pačiu eiliškumu, pateiktos nuorodos į atitinkamus EK paraiškos punktus. Tai palengvins pareiškėjams informacijos perkėlimą iš Europos Komisijai rengiamos paraiškos (ar koncepcijos) į bendrojo finansavimo paraišką. Kartu su paraiška nebereikia teikti prašymo, pakanka pateikti pačią bendrojo finansavimo paraišką.

Naujoje aprašo redakcijoje buvo patikslinti bendrojo finansavimo gavėjai - Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojamos tik LIFE projektų veiklos, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikoje registruoti LIFE projektų paramos gavėjai. Lieka galioti nuostata, kad iš Lietuvos biudžeto gali būti finansuojamos tik tos išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES lėšų pagal LIFE programos gaires pareiškėjams (angl. „eligible costs“).

Siekiant įvertinti bendrojo finansavimo paraiškas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus kriterijus, projekto esmę aprašantys 4. ir 5. punktai yra smulkiau aprašyti, prašant pateikti informaciją ir apie rezultatų tvarumą, inovatyvumą ir kt. Tačiau ši informacija turi būti pateikiama ir Europos Komisijai teikiamoje projekto koncepcijoje. Vienintelė papildomai prašoma informacija – projekto suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais.

Tarptautinių projektų rengėjams primename, kad bendrojo finansavimo paraiškoje turi būti pateiktos dvi biudžeto lentelės: bendras projekto biudžetas ir Lietuvos Respublikoje registruotų paramos gavėjų biudžetas. Prie bendrojo finansavimo paraiškos prašoma pridėti pagrindinio paramos gavėjo pritarimą projektui, jei pagrindinis LIFE projekto vykdytojas bus iš kitos ES šalies.

 

Pakeistas bendrojo finansavimo paraiškų teikimo Aplinkos ministerijai laikas:

1) Aplinkos paprogramės projektams bendrojo finansavimo paraiškas reikės teikti tik tada, kai Europos Komisija įvertins projektų koncepcijas ir atrinktų koncepcijų pareiškėjus pakvies teikti pilnas paraiškas. EK planuoja pareiškėjus informuoti apie koncepcijų atrinkimą 2018 m. spalio mėn. Tada per 15 darbo dienų reikės pateikti bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai.

2) Klimato paprogramės projektams (ir visiems integruotiesiems projektams) bendrojo finansavimo paraiškas reikia pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. liepos 16 d. Visas kvietimo tekstas skelbiamas Aplinkos ministerijos kvietime teikti paraiškas. 

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%), tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams gali būti skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.

 

Iškilus klausimams, išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Klimato kaitos klausimais – kontaktinis asmuo yra Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos  skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Čeičytė (tel. 8 706 61855, el. p. lina.ceicyte@am.lt).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-31