Ekosisteminių paslaugų tipai ir klasifikacija

Ekosisteminių paslaugų tipų pavyzdžiai

„Gerovės palaikymo sistemos: ekosistemos ir jų teikiamos paslaugos“ (plakatas, liet. k.)

Ekosisteminės paslaugos yra skirstomos į keturis pagrindinius tipus (MEA, 2005):

  • Aprūpinimo paslaugos – tai tokios paslaugos, kurių naudą galima tiesiogiai apčiuopti ir suvartoti. Tai įvairūs ekosistemų produktai: maisto produktai, pašaras gyvuliams, kuras, geriamas vanduo, vaistinės medžiagos, mediena, kitos statybinės medžiagos, natūralūs pluoštai ir kiti materialūs ištekliai.
  • Reguliavimo paslaugos – tai tokios paslaugos, kurias ekosistemos ir biologinė įvairovė teikia atlikdamos įvairias natūralias reguliavimo funkcijas, pavyzdžiui, vandens, oro ar dirvožemio kokybės gerinimas, vandens nuotėkio, t.y. potvynių reguliacija, dirvos erozijos prevencija, ligų ir kenkėjų kontrolė, COsugėrimas, augalų kultūrų apdulkinimas ir kitos. Šios paslaugos yra dažnai nepastebimos ir klaidingai laikomos neišsenkančiomis, tačiau pažeidus jų būklę, praradimai gali būti itin dideli, o jas atkurti – brangu ir sudėtinga.
  • Palaikymo paslaugos – tai paslaugos, be kurių nebūtų kitų ekosisteminių paslaugų. Nors žmonija tiesioginės naudos iš jų paprastai negauna, šios paslaugos yra būtinos ekosistemų sveikam funkcionavimui. Pavyzdžiai: dirvos formavimas, maistinių medžiagų apykaitos ciklas, biologinės ir genetinės įvairovės palaikymas ir kita.
  • Kultūrinės paslaugos – tai nematerialūs ekosistemų teikiniai, tenkinantys įvairius kultūrinius, socialinius ir emocinius žmonių poreikius. Rekreacija, įkvėpimas randamas gamtoje, estetinis, dvasinis pasitenkinimas, tradicijos, ryšys su vieta – daugeliui žmonių tai yra pačios svarbiausios ir lengviausiai suprantamos gamtos teikiamos vertybės.

Detalų konkrečių ekosisteminių paslaugų sąrašą siūlo „Bendroji tarptautinė ekosisteminių paslaugų klasifikacija“ (Common International Classification of Ecosystem Services, CICES):

Supaprastintas Lietuvai prioritetinių ekosisteminių paslaugų sąrašas bus rengiamas artimu metu. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18