BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas ir į jį įrašytų rūšių naudojimo reglamentavimas (Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas)

 

SĄJUNGAI SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ INVAZINIŲ SVETIMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS IR Į JĮ ĮRAŠYTŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE

(Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas)

Vadovaujantis 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OJ L 317, 4.11.2014, p. 35–55) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014) 4 straipsnio nuostatomis, Europos Komisija įgyvendinimo aktais nustato Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą (toliau – Sąjungos sąrašas arba Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas). 

2016 m. liepos 13 dieną patvirtintas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL 2016 L 189/4). Šis Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas yra pirmasis ir į jį įrašytos 37 invazinės gyvūnų ir augalų rūšys.

2017 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1263, kuriuo atnaujinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39) Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas papildytas 12 rūšių.

2019 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1262, kuriuo dėl Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 (OJ L 199, 26.7.2019, p. 1–4) Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas papildytas 17 rūšių

2022 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1203 kuriuo dėl Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas papildytas 22 rūšimis.

Europos Sąjungos invazinių rūšių bendras sąrašas (2016, 2017 ir 2019) su nuotraukomis (lietuvių kalba). 

Europos Sąjungos invazinių rūšių bendras sąrašas (2016, 2017 ir 2019) iš Europos Komisijos svetainės (anglų kalba).

Europos Sąjungos invazinių rūšių konsoliduotą (bendrą) sąrašą su konkrečios invazinės rūšies įrašymo į Sąrašą data, galima rasti Europos Komisijos svetainėje (anglų kalba).

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 nuostatas, invazines rūšis laikyti, veisti, auginti, dauginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką griežtai draudžiama. Naudoti gyvus gyvūnus, gyvybingus augalus, grybus ir mikroorganizmus bei gyvybingas jų dalis, kai šios rūšys įtrauktos į Sąjungos sąrašą, leidžiama tik gavus leidimą moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje arba tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės interesais, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus.

Pagrindinės Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymą ir Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“.

Kadangi Sąjungos sąraše yra gyvūnų ir augalų rūšių, kurias privatūs asmenys, zoologijos ir botanikos sodai bei kiti asmenys augina, laiko, veisia ar kitaip naudoja, Europos Komisija šių rūšių savininkams nustatė pereinamuosius laikotarpius, kad jie galėtų įgyvendinti Reglamente nurodytas sąlygas:

  • Asmenimas, kurie nekomerciniais tikslais laiko gyvūnus augintinius ir jie yra įtraukti į ši Sąjungos sąrašą, tuos gyvūnus leidžiama laikyti iki natūralios jų mirties ir vežti į Sąjungą, iš Sąjungos arba per Sąjungos teritoriją, jei gyvūnus turėjo dar prieš įtraukiant juos į Sąjungos sąrašą ir gyvūnai yra laikomi uždaroje valdoje ir imtasi visų priemonių, kad jie nesidaugintų ir neištrūktų į laisvę.
  • Asmenims, kurie laiko invazines rūšis komerciniais tikslais, ir jas įsigijo prieš tas rūšis įtraukiant į Sąjungos sąrašą:

1. leidžiama ne ilgiau kaip 2 metus nuo konkrečios rūšies įtraukimo į Sąjungos sąrašą laikyti ar vežti tos rūšies gyvus egzempliorius arba galinčias daugintis jų dalis, siekiant juos (jas) parduoti arba perduoti asmenims, kuriems yra išduotas Leidimas naudoti invazines rūšis moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje, jei egzemplioriai laikomi uždaroje valdoje ir vežami uždarame konteineryje, ir jei sudarytos visos sąlygos, kad tie egzemplioriai negalėtų daugintis ar ištrūkti į laisvę, arba tuos egzempliorius sunaikinti nesukeliant kančios siekiant išeikvoti jų išteklius vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;

2. gyvus egzempliorius parduoti arba perduoti asmenims nekomerciniais tikslais leidžiama 1 metus po jų įtraukimo į Sąjungos sąrašą, jei egzemplioriai laikomi uždaroje valdoje ir vežami uždarame konteineryje ir sudarytos visos sąlygos, kad tie egzemplioriai negalėtų daugintis ar ištrūkti į laisvę. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 475 "Dėl Kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 taikymą, paskyrimo", Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotoms institucijoms, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinę augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui pagal kompetenciją paskirtos funkcijos, reikalingos įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 nuostatas.

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda leidimus naudoti invazines rūšis. Leidimų išdavimo tvarka aprašyta Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje.

Sąrašas asmenų, kuriems išduoti Leidimai naudoti invazines rūšis, talpinamas Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje. 

Šalies viduje invazinių rūšių naudojimą kontroliuoja Aplinkos apsaugos departamentas.

Informacinis leidinys apie invazines rūšis, parengtas Europos Komisijos (anglų kalba). 

Informacija Europos Komisijos svetainėje apie Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašą (anglų kalba).

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27