Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 32)

2018 m. spalio 19 d.

Ilgelio ež.; kodas10030327; 1,8 ha; Druskininkų r.

 Raimondas Ruškys

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų reikalavimų. Žvejyba nuo ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę vienam žvejui per parą iš viso sugauti ne daugiau kaip 5 kg žuvų. 

3. Išduodamų Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų skaičius neribojamas.

4. Visus sugautus lynus, karpius, amūrus, plačiakakčius, eršketus, šamus, lydekas ir sterkus privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

5. Žvejojant dugnine meškere, vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 3 vnt.

6. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Be Leidimo leidžiama žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), privaloma nedelsiant paleisti visus sugautus lynus, karpius, amūrus, plačiakakčius, eršketus, šamus, lydekas ir sterkus.

7. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

8. Žvejojantys asmenys (įskaitant asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę ir asmenis, žvejojančius nuo ledo) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti jam duomenis apie sugautas žuvis. 

9. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2019 m. sausio 24 d. 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28