Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 51)

2020 m. gruodžio 11 d.

Marijampolės I tv. (kodas 15050004); 11,20 ha; Marijampolės sav.

Suvalkijos muselininkų klubas

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodami Leidimai parai arba metams, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 sterką (ne mažesnį kaip 45 cm ir ne didesnį kaip 60 cm), 1 vaivorykštinį upėtakį (ne mažesnį kaip 30 cm ir ne didesnį kaip 45 cm), kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Draudžiama žvejoti vaivorykštinius upėtakius ir sterkus natūralios kilmės masalais.
4. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius – 5000 vnt., per parą išduodama ne daugiau kaip 200 ALIS Leidimų.
5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Be Leidimų žvejojantys asmenys, įskaitant žvejojančius ant ledo, privalo paleisti visus sugautus sterkus ir vaivorykštinius upėtakius.
6. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Marijampolės I tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
8. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2021 m. gegužės 5 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Marijampolės I tv. pakrantėje pastatyti informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais
sutinku
_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministrė ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28