Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 1)

2014 m. gegužės 7 d.

Pagojės tv.; kodas 12250190; 28 ha; Anykščių r. sav.

Linas Karalkevičius

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.  
2. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 3 lydekas arba 3 karpius. Kol sugaunamas žvejo mėgėjo kortelėje (toliau – kortelėje) nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karpius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.
4. Išduodamos kortelės parai, dviem paroms, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Maksimalus per metus išduodamų kortelių kiekis neribojamas. 
5. Be kortelių žvejoti turi teisę vietos gyventojai, gyvenantys iki 1 km atstumu nuo Pagojės tvenkinio, ir nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Vietos gyventojai, gyvenantys iki 1 km atstumu nuo Pagojės tvenkinio, privalo iš žvejybos ploto naudotojo įsigyti mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina negali būti didesnė kaip 5 litai dviem paroms, 20 litų mėnesiui, 50 litų metams. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys ir vietos gyventojai, žvejojantys be kortelės, visus sugautus karpius ir lydekas privalo nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį. 
6. Nuo ledo visi asmenys gali žvejoti be kortelės, nenaudodami masalui gyvos žuvelės ar varlės ir visas sugautas lydekas nedelsiant paleisdami atgal į vandens telkinį. 
7. Žvejojantys asmenys (įskaitant vietos gyventojus ir asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti duomenis apie sugautas žuvis (išskyrus žvejybą nuo ledo).

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Aplinkos ministerijai kasmet iki sausio 15 d. teikti informaciją apie išduotų kortelių skaičių, jų kainą ir sugautų žuvų kiekį.  
2. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, kortelių kainas ir jų platinimo vietą (as). 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 
sutinku

________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)


 Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.


                                                                                                                      _______
 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28