Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 29)

2018 m. vasario 28 d.

ŠarkiškiųI tvenkinys; kodas 11050091; 8,6 ha; Varėnos r.

Jaroslav Buiko

 

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejyba nuo ledo vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, turint Leidimą, nemokamos žvejybos teisę arba žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 2 lydekas (ne mažesnes kaip 55 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. 

3. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius negali viršyti 2000 vnt., per parą – 12 vnt.

4. Visus sugautus karpius ir mažesnes kaip 55 cm lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

5. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti gali nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji). Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be Leidimo, ir vietos (Matuizų k., Šarkiškių k. ir Molių k.) gyventojai, žvejojantys su Leidimais už pusę kainos, turi teisę žvejoti nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo, jiems draudžiama žvejoti dugnine meškere ir privaloma nedelsiant paleisti visas sugautas lydekas bei karpius.

6. Žvejyba vykdoma iš dvylikos vandens telkinio pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. Žvejoti iš valčių leidžiama tik žvejybos ploto naudotojo sutikimu, jam patvirtinus tokią teisę Leidime.

7. Visos sugautos žuvys, kurias būtina paleisti atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui. 

8. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.

9. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vnt.

10. Leidimai žvejoti varžybų metu (išskyrus ALIS leidimus) išduodami tik varžybose dalyvaujantiems asmenims.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Vietos (Matuizų k., Šarkiškių k. ir Molių k.) gyventojams išduoti Leidimus už pusę kainos, žvejybai nuo ledo išduoti mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 _________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28