Žalieji pirkimai

Žaliasis pirkimas – toks pirkimas, kai pirkimo vykdytojas įrašo į pirkimo dokumentus visus pirkimo objektui tinkančius Aplinkos ministerijos nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, pasirinkdamas prekes, paslaugas ir darbus ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindamas kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos pagerinti aplinkos apsaugą, imasi priemonių, kurios ribotų atliekų susidarymą, skatintų švarias technologijas ir gamybą produktų, kurie gali būti perdirbami ir pakartotinai naudojami.

Atlikus žaliąjį pirkimą, įsigyjamas produktas, kuris, palyginti su kitu tą pačią funkciją atliekančiu produktu, pasižymi tuo, kad:

  • jam pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka;
  • jam pagaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;
  • jis turi mažiau ar visai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;
  • jis tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, neteršia aplinkos ir nepavojingas sveikatai;
  • jis ar jo sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų;
  • virtęs atliekomis yra tinkamas perdirbti.

Žaliųjų viešųjų pirkimų ataskaitos: 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m.

Europos komisijos tarnybos parengė žaliųjų viešųjų pirkimų vadovą "Pirmenybė žaliajam pirkimui!" - 3-iasis leidimas.

Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, išleido atmintinę verslui "Žalieji pirkimai".

Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas pirkimo dokumentuose

Perkančioji organizacija ir perkantieji subjektai aplinkos apsaugos kriterijus gali suformuluoti:

  • apibūdindami pirkimo objektą (techninėse specifikacijose);
  • nustatydami minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus;
  • nustatydami tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus (išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį arba produkto gyvavimo ciklo sąnaudas);
  • nustatydami pirkimo sutarties sąlygas.

Teisės aktai, reglamentuojantys žaliuosius viešuosius pirkimus

Apie žaliuosius viešuosius pirkimus kitų institucijų svetainėse

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-06