BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Nacionalinė Klimato kaitos valdymo darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę, kurioje nustatyti trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir uždaviniai atskiriems sektoriams. Trumpuoju laikotarpiu, iki 2030 m., siekiama atsisakyti iškastinio kuro atskiruose sektoriuose, o iki 2050 m. norima pasiekti visišką ekonomikos neutralumą klimatui.

Darbotvarkėje nustatyti trumpalaikiai (iki 2030 m.), vidutinės trukmės (iki 2040 m.) ir ilgalaikiai (iki 2050 m.) klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir uždaviniai skirtingiems sektoriams, šiuo metu naudojantiems iškastinį kurą, kuris teršia atmosferą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (ŠESD) ir daro didžiausią poveikį klimato kaitai.

Numatoma pasiekti šalies ekonomikos neutralumą klimatui, užtikrinti šalies ūkio sektorių ir ekosistemų atsparumą klimato kaitos keliamiems aplinkos pokyčiams. Taikant darnų finansavimą ir investavimą, ketinama plėtoti mažo anglies dioksido kiekio, konkurencingą, socialiai teisingą ekonomiką, kurti naujas „žaliąsias“ darbo vietas, diegti ekoinovacijas. Ketinama padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą, naudoti daugiau atsinaujinančių energijos išteklių visuose šalies ekonomikos sektoriuose.

Ilgalaikiame (iki 2050 m.) plane numatoma 100 proc. sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį, palyginti su 1990 metais.

Energetikos sektoriuje iki 2030 m. numatyta pasiekti, kad atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI) sudarytų 50 proc. bendro galutinio energijos suvartojimo, taip pat siekti, jog 50 proc. šalyje suvartojamos elektros energijos būtų iš AEI, centralizuoto šilumos tiekimo energija iš AEI sudarytų 90 procentų. 

Pramonės, transporto, žemės ūkio sektoriams numatyti reikalavimai sumažinti išmetamųjų ilgalaikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ateityje atsisakyti iškastinio kuro. Taip pat  numatoma nuolat didinti atsinaujinančios energijos išteklių energijos kiekį, elektromobilių ir netaršių transporto priemonių skaičių. Skaidrių pristatymas čia.

 

NACIONALINĖ KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJA

Lietuvos Respublikos Seimas 2012-11-06 nutarimu Nr. XI-2375 patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo politikos strategiją.

Strategijos paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato kaitos valdymo politiką, nustatyti trumpalaikius (iki 2020 m.), indikatyvius vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir ilgalaikius (iki 2050 m.) tikslus ir uždavinius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių srityse. Strategiją sudaro klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos dalys.

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija anglų kalba.

Lankstinukas lietuvių ir anglų kalba „Lietuvos klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas“

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstituciniai veiklos planai:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2017.01.01)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2016.01.01)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2015.01.01)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2014.04.19)

Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (nuo 2013.05.05)

Siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo, priimto pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, ilgalaikius tikslus Reglamento (ES) 2018/1999 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas valstybės narėms parengti ir Europos Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikti savo ilgalaikę išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio mažinimo bent 30 metų perspektyvos strategiją, ir pradėti įgyvendinti joje įtvirtintus tikslus ir uždavinius ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. (vėliau atnaujinti kas 10 metų). Reglamento (ES) 2018/1999 19 straipsnis įpareigoja parengti nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas.

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija (toliau – Strategija) atnaujinama 2021–2050 m. laikotarpiui, atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinėje klimato kaitos valdymo politikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 “Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ nustatyti trumpalaikiai tikslai ir uždaviniai 2013-2020 m. laikotarpiui baigs galioti nuo 2021 m.

Strategijos projekte nustatomi trumpalaikiai (iki 2030 m.), indikatyvūs vidutinės trukmės (iki 2040 m.) ir ilgalaikiai (iki 2050 m.) klimato kaitos švelninimo (išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo) ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir uždaviniai.

Strategijos tikslas – suformuoti ilgalaikę Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos viziją pasiekti šalies ekonomikos neutralumą klimatui, užtikrinti šalies ūkio sektorių ir ekosistemų atsparumą klimato kaitos keliamiems aplinkos pokyčiams ir, taikant darnų finansavimą ir investavimą, išplėtoti mažo anglies dioksido kiekio konkurencingą, socialiai teisingą ekonomiką, kurti naujas „žaliąsias“ darbo vietas, diegti eko-inovatyvios technologijas, pasiekti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo padidinimą ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą visuose šalies ūkio (ekonomikos) sektoriuose (energetika, pramonė, transportas, žemės ūkis, ir kt.). Su strategijos projektu galite susipažinti čia ir priedas.

 

KLIMATO SAVAITĖ

2019 m. lapkričio 22-29 d. Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuota Klimato savaitė, kurios metu kartu su mokslininkais, visuomenės veikėjais, politikais ir visais neabejingais bandėme atsakyti į klausimą: keisti ar keistis? Klimato savaitę vainikavo lapkričio 29 d. Prezidentūroje vykusi Klimato savaitės konferencija.

Miškininkystės sektoriaus pranešimai (lapkričio 26 d.)

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politika

Miškų vaidmuo klimato kaitos švelninimo kontekte

Forestress

Energetikos sektoriaus pranešimai (lapkričio 27 d.)

Sveikinimo žodis

NECP analitinė dalis

Pramonės ir transporto sektoriaus pranešimai (lapkričio 28 d.)

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politika

Susisiekimo sektoriaus indėlis siekiant ŠESD mažinimo tikslų

NECP: Pramonė - kur link judame? Esama situacija ir perspektyvos

Kas bendro tarp klimato kaitos ir dietos iššūkių?

Linava

Mobilumo valdymo priemonių reikšmė klimato kaitos mažinime nacionaliniu mastu

Žemės ūkio sektoriaus pranešimai (lapkričio 28 d.)

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politika

Klimato klausimai žemės ūkyje ir ar turime juos išspręsti?

Mes siekiame, kad žemės ūkio veiklos poveikis aplinkai mažėtų

Klimato savaitės konferencijos vaizdo įrašas (lapkričio 29 d.)

Nacionalinio klimato kaitos komiteto tikslas – koordinuoti klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Svarbiausias Komiteto uždavinys – padėti užtikrinti veiksmingą Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijoje, jos Kioto protokole, Kioto protokolo Dohos pakeitime, Paryžiaus susitarime  ir su jais susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų, uždavinių ir priemonių jiems pasiekti įgyvendinimą.

Komiteto nariai yra ministerijų, valstybės, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovai, kompetentingi spręsti strateginius ir kitus svarbius uždavinius, susijusius su klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimu ir įgyvendinimu. Komiteto narių sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

Nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir kitų institucijų, kurios yra aktyvios klimato kaitos srityje, atstovai gali dalyvauti komiteto posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

LR aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178  Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimoaktuali redakcija (2020-01-27)

INFORMACIJA APIE NACIONALINIO KLIMATO KAITOS KOMITETO POSĖDŽIUS

Informuojame apie organizuojamą Nacionalinio Klimato kaitos komiteto posėdį. Posėdis vyks 2021 m. vasario 11 d. (ketvirtadienį) nuo 13 val. per MS teams platformą. Ketinančius dalyvauti posėdyje prašome užsiregistruoti iki vasario 9 d.

Posėdžio darbotvarkė:

1) 2021 m. Klimato kaitos programos sąmatos projektas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuojame apie organizuojamą Nacionalinio Klimato kaitos komiteto posėdį.  Posėdis vyks 2021 m. sausio 21 d. (ketvirtadienį) 10 val. per MS teams platformą. Ketinančius dalyvauti posėdyje prašome užsiregistruoti iki sausio 18 d.

Posėdžio darbotvarkė:

1) 2020 m. Klimato kaitos programos lėšomis finansuotos priemonės, lėšų panaudojimas, lėšų panaudojimo ataskaita.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuojame apie organizuojamą Nacionalinio Klimato kaitos komiteto posėdį. Posėdis vyks 2020 m. vasario 6 d. (ketvirtadienį) 10 val. Aplinkos ministerijos 506 salėje.  Ketinančius dalyvauti posėdyje prašome užsiregistruoti iki vasario 5 d.

Posėdžio darbotvarkė:

1) 2019 m. Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo ataskaitos projekto pristatymas;

2) Klimato kaitos programos priemonių plano 2020-2022 m. projekto ir 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos projekto pristatymas.

3) Kiti klausimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-21