BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Klimato kaitos programa: bendrieji teisės aktai

Šioje skiltyje pateikiami bendrieji teisės aktai, susiję su Klimato kaitos programa.

Data
Rūšis
Nr.
Pavadinimas
2020-10-12 Aplinkos ministro įsakymas D1-615

Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-07-09 Aplinkos ministro įsakymas D1-417

Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-06-16 Aplinkos ministro įsakymas D1-359

Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-06-01 Aplinkos ministro įsakymas D1-321

Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Finansinių priemonių taikymo gaminantiems vartotojams didinant atsinaujinančių energijos išteklių socialinį prieinamumą“ tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-05-26 Aplinkos ministro įsakymas D1-303

Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų „saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-05-11 Aplinkos ministro įsakymas D1-269 Dėl Klimato kaitos programos priemonės "Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas" kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-16 Aplinkos ministro įsakymas D1-223 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-07 Aplinkos ministro įsakymas D1-201 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-31 Aplinkos ministro įsakymas D1-175 Dėl Klimato kaitos programos priemonės "Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas" kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo 
2019-11-18 Aplinkos ministro įsakymas D1-680 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija 2019-12-12)

2019-10-11

Aplinkos ministro įsakymas

D1-605

Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija 2019-12-12)

2019-05-06

Aplinkos ministro įsakymas

D1-267

Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo

2018-07-12

Aplinkos ministro įsakymas

D1-674

Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo (suvestinė redakcija, nuo 2019-05-10)

2015-05-18

Aplinkos ministro įsakymas

D1-420

Dėl projekto galutinės įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo (neteko galios nuo 2019-05-10)

2014-06-10

Aplinkos ministro įsakymas

D1-517

Dėl Informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginės naudos kriterijų patvirtinimo (neteko galios nuo 2019-05-13)

2014-05-30

Aplinkos ministro įsakymas

D1-484

Dėl mokėjimo prašymo formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti

2013-07-03

Aplinkos ministro įsakymas

D1-493

Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-07-13) (suvestinė redakcija, 2019-11-06)

2011-03-04

Aplinkos ministro įsakymas

D1-198

Dėl bendradarbiavimo teikiant paskolas pareiškėjams Klimato kaitos programos lėšomis, projektų finansavimo teikiant paskolas ir subsidijas klimato kaitos programos lėšomis ir tikslinės paskolos sutarčių pavyzdinių formų patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-08-28)

2011-02-10

Aplinkos ministro įsakymas

D1-129

Dėl mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos programos lėšų, aplinkosauginių-techninių kriterijų patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-05-31)

2010-09-14

Aplinkos ministro įsakymas

D1-762

Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-11-14)

2010-04-06

Aplinkos ministro įsakymas

D1-275

Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-05-06) (suvestinė redakcija, 2019-11-07)

2009-11-04

LRV nutarimas

1443

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą (suvestinė redakcija, 2015-02-27)

2009-07-07

Įstatymas

XI-329

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (suvestinė redakcija, 2018-07-01)

Nustatytosios normos vienetų (NNV) sandoriai

2012-11-27

Aplinkos ministro įsakymas

D1-984

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų apskaitos pagal nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius tvarkos aprašo patvirtinimo
> nauja redakcija (2014-02-18)

2011-09-01

Aplinkos ministro įsakymas

D1-669

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
> pakeitimas (2012-07-27)
> pakeitimas (2014-04-08)
> pakeitimas (2014-06-10)
> suvestinė redakcija, nuo 2014-06-10

2010-04-06

Aplinkos ministro įsakymas

D1-274

Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių rengimo ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2010-08-04)

2010-04-06

Aplinkos ministro įsakymas

D1-273

Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų pirkėjų atrankos kriterijų ir vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2010-08-04)

Valstybės pagalbos schemos
2020-06-30 Aplinkos ministro įsakymas D1-397

Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo

2020-06-29 Aplinkos ministro įsakymas D1-385

Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo

2020-05-26 Aplinkos ministro įsakymas D1-302

Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo

2020-05-11 Aplinkos ministro įsakymas D1-270

Dėl Klimato kaitos programos priemonės "Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičianr iškastinio kuro naudojimą" valstybės pagalbos schemos patvirtinimo

2019-11-06 Aplinkos ministro įsakymas D1-662

Dėl Klimato kaitos programos priemonės "Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį" valstybės pagalbos schemos patvirtinimo

Programos lėšų investavimas į įmonių akcinį kapitalą  

2011-06-09

Aplinkos ministro įsakymas

D1-482

Dėl konkurso komisijos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 

2011-05-17

Aplinkos ministro įsakymas

D1-409

Dėl viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Komitetai

2013-01-29

Aplinkos ministro įsakymas

D1-70

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komiteto narių skyrimo

2010-09-13

Aplinkos ministro įsakymas

D1-756

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo
> suvestinė redakcija (2018-03-30)

> suvestinė redakcija (2019-06-06)

2001-03-30

Aplinkos ministro įsakymas

178

Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo
> pakeitimas (2014-06-10)
> pakeitimas (2016-03-07)
> pakeitimas (2017-02-06)
> pakeitimas  (2018-02-19)
> pakeitimas  (2018-10-05)

> pakeitimas (2020-01-28)

Vystomasis bendradarbiavimas

2016-09-21

LRV nutarimas

937

Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-01-01)

2015-10-16

Aplinkos ministro įsakymas

D1-749

Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-07-18)

2014-09-26

Aplinkos ministro įsakymas

D1-782

Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-02-01; suvestinė redakcija,2019-06-07; suvestinė redakcija,2019-09-06; suvestinė redakcija, 2020-02-27)

2014-03-26

LRV nutarimas

278

Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-05-01)

2014-01-15

LRV nutarimas

41

Dėl Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos krypčių patvirtinimo 

2013-05-16

Įstatymas

XII-311

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas (suvestinė redakcija, 2017-01-01)

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

2009-12-16

LRV nutarimas

1725

Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (suvestinė redakcija, 2018-01-20)

2004-09-23

LRV nutarimas

1213

Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-01-16)

1992-04-07

Įstatymas

I-2455

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (suvestinė redakcija, 2017-11-01)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-28