ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitos, nacionaliniai pranešimai

2017 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20,4 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 1,7 proc. daugiau nei 2016 m. Daugiausia išmetė transporto (28,1 proc.) ir energetikos (27,3 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (21,5 proc.), ketvirtoje – pramonė (18,0 proc.), penktoje – atliekų sektorius (9,2 proc.). ŠESD kiekis didėjo transporto (4,8 proc.), namų ūkių ir komercinių įmonių šildymo (6,9 proc.), fluorintų dujų naudojimo (12,9 proc.) sektoriuose ir išliko beveik toks pat arba sumažėjo kituose sektoriuose. Pagrindinės Lietuvoje išmetamos šiltnamio dujos – anglies dioksidas – sudarė 65,5 proc. viso 2017 m. išmesto kiekio. Gerokai mažiau išmesta metano – 15,9 proc., azoto suboksido – 14,8 proc., fluorintų dujų – 3,7 proc.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-12