ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitos, nacionaliniai pranešimai

2018 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20,3 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 1,7 proc. mažiau nei 2017 m. Daugiausia išmetė transporto (30,2 proc.) ir energetikos (28,6 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (21,1 proc.), kiek mažiau ŠESD išmesta pramonės (15,6 proc.) ir atliekų (4,5 proc.) sektoriuose. Lyginant su 2017 m. ŠESD kiekis didėjo transporto (6,4 proc.), cemento gamybos (13,5 proc.), kuro naudojimo pramonės įmonėse (7,2 proc.), namų ūkių ir komercinių įmonių šildymo (2,9 proc.) sektoriuose ir išliko beveik toks pat arba sumažėjo kituose sektoriuose. 2018 m. Lietuvoje buvo absorbuota 3,9 mln. tonų CO2, daugiausiai – miškų ir daugiamečių pievų dėka. Pagrindinės Lietuvoje išmetamos šiltnamio dujos – anglies dioksidas – sudarė 67,4 proc. viso 2018 m. išmesto kiekio. Gerokai mažiau išmesta metano – 15,1 proc., azoto suboksido – 14,6 proc., fluorintų dujų – 2,9 proc.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-02