Studijos ir metodinė medžiaga

Knyga "100 klausimų apie klimato kaitą" (2017 m.) NAUJA!

2016 m. studijos "Nacionalinių išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių rengimo metodinių gairių parengimas" ataskaita

2016 m. studijos "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje atnaujinimas" ataskaita

2015 m. studija, nustatanti atskirų sektorių jautrumą klimato kaitos poveikiui, rizikos vertinimą ir galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos, veiksmingiausias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones ir vertinimo kriterijus

2015 m. studija dėl 2030 m. ES klimato kaitos ir energetikos politikos strategijoje nustatomų tikslų įgyvendinimo poveikio, naudos ir kaštų vertinimo Lietuvai

2014 m. studijos, nustatančios klimato kaitos keliamos grėsmės žmonių sveikatai parengimo ir rekomendacijų sukūrimo bei pateikimo paslaugos galutinė ataskaita

2012 m. studijos „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje įvertinimas“ ataskaita


Pasekmių vertinimo studijos dėl ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m. ataskaitos

2011 m. studijos „Lietuvos įsipareigojimų ES pereinant prie 30% išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslo įgyvendinimo kaštai“ galutinė ataskaita ir santraukos lietuvių/anglų kalbomis

2008 m. galimybių studijos „Anglies dvideginio surinkimas, transportavimas ir saugojimas geologinėse struktūrose, atsižvelgiant į Direktyvos projekto nuostatas" ataskaita

2008 m. Lietuvai pagal naujausius Europos Komisijos metodologijos siūlymus nustatomų įsipareigojimų dėl ES šiltnamio dujų mažinimo tikslų iki 2020 m. įgyvendinimo galimybių analizė

2007 m. studijos „Išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekio kitimo iki 2020 m. prognozių ir Lietuvos galimybių, įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus 20 proc. sumažinti šiltnamio dujų kiekį iki 2020 m., įvertinimo ir pasiūlymų parengimas“ ataskaita

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-12