BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

                      2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1380 patvirtino naują Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo redakciją (toliau – Tvarkos aprašas), kuriame reglamentuojama miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarka. Šis Vyriausybės nutarimas ir juo patvirtinta nauja Tvarkos aprašo redakcija įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Toliau pateikiami svarbiausi klausimai apie privalomuosius atskaitymus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką bei atsakymai į juos.

                      Kas privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus?

                      Privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir sumokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys miško valdytojai, gavę pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.

                      Kaip reikia apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus bei kokio dydžio šie atskaitymai?

                      Privalomuosius atskaitymus reikia apskaičiuoti iš per mokestinį laikotarpį miško valdytojo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką. Vadovaujantis Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, miško valdytojas iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, privalo apskaičiuoti privalomuosius 5 procentų atskaitymus.

                      Kur reikia sumokėti apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus?

                      Apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus miško valdytojui reikia sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pagal mokesčių administratoriaus, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos, nustatytą įmokos kodą.

                      Ar reikia pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją?

                      Taip, užpildytą ir tinkamai pasirašytą deklaracijos FR0463 formos02 versiją reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba ją galima pateikti bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, arba Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriui Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

                      Su Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos 02 versijos užpildymo taisyklėmis bei pačia deklaracijos FR0463 formos 02 versija galima susipažinti Teisės aktų registre.

                      Kaip dažnai reikia apskaičiuoti, sumokėti privalomuosius atskaitymus ir pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai?

                      Miško valdytojai juridiniai asmenys privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, bei mokesčių administratoriui, t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos. Miško valdytojo juridinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

Miško valdytojai fiziniai asmenys privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, bei mokesčių administratoriui, t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Miško valdytojo fizinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

                      Pažymime, kad miško valdytojui per mokestinį laikotarpį negavus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.

                      Kas yra žaliavinė mediena?

Miškų įstatymo 2 straipsnio 32 dalis numato, kad žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti. Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, iš medžių stiebų pagaminti pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos sortimentai, skirti medienos gaminiams ruošti, laikomi žaliavine mediena. Mūsų nuomone, pajamos, gautos pardavus žaliavinės medienos gaminius, pavyzdžiui, lentas, skiedras biokurui, skaldytas malkas ir kt., neturėtų būti atskaitymų iš pajamų pagal Miškų įstatymą objektas.

                      Kas yra nenukirstas miškas?

                      Miškų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje numatyta, kad nenukirstas miškas – augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

                      Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, pajamos, gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-28