BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas

Aplinkos apsaugos problemos nepaiso valstybių sienų, todėl jas efektyviai spręsti galima tik bendromis šalių pastangomis. Planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai vienos šalies teritorijoje planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį kitos šalies aplinkai.

Lietuvoje tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą tiesiogiai reglamentuoja Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, tačiau atliekant tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą, vadovaujamasi ir Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) bei tarptautiniais susitarimais, kuriuos Lietuvos Respublika ir kita valstybė yra sudariusios.

Pagal Espo konvencijos nuostatas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas atliekamas tada, kai planuojama vykdyti ūkinę veiklą, galinčią daryti „esminį nepalankų tarpvalstybinį poveikį“. Tokios veiklos rūšys išvardytos Espo konvencijos I priede, kuris apima tokius potencialiai aplinkai pavojingus objektus kaip atominės elektrinės, naftos perdirbimo gamyklos, metalurgijos įmonės, naftotiekiai, atliekų deginimo įrenginiai ir pan. Tačiau Espo konvencijos šalys taip pat įpareigotos konsultuotis ir dėl planuojamos veiklos rūšių, nenurodytų I priede, jei jos gali daryti esminį nepalankų tarpvalstybinį poveikį.

Galima išskirti du tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas atvejus. Pirmuoju atveju Lietuva gali būti poveikį sukelianti valstybė, t. y. jos teritorijoje planuojamos ūkinės veiklos poveikis gali būti reikšmingas kitos valstybės aplinkai. Antruoju atveju Lietuva gali būti poveikį patirianti valstybė, kai jos aplinkai gali būti daromas ūkinės veiklos, planuojamos kitos valstybės teritorijoje, poveikis.

Visais atvejais tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą koordinuoja Aplinkos ministerija, o atsakingosios institucijos funkcijas, kai planuojama ūkinė veikla Lietuvos teritorijoje, vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo proceso schema (kai Lietuva – poveikį sukelianti valstybė)

Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo proceso schema (kai Lietuva – poveikį patirianti valstybė)

Žemiau pateikiama informacija apie tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo atvejus, kai Lietuva yra poveikį patirianti valstybė.

Aplinkos ministerija gavo Danijos aplinkos apsaugos agentūros raštą, kuriuo pateikiama informacija apie Danijos vėjo jėgainių parko Baltijos jūroje projekto poveikio aplinkai vertinimą. Pagal JTEEK Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo) konvencijos nuostatas minėto projekto sprendinių įgyvendinimas gali sukelti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, o Danija yra galimai poveikį sukelianti šalis. 

Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi 2019 m. gautą pirminę projekto medžiagą, 2019-12-13 informavo Daniją, kad Lietuva nedalyvaus tarpvalstybinėse poveikio aplinkai vertinimo konsultacijose, tačiau nurodė poreikį įvertinti galimą poveikį vandens prietakai iš Šiaurės jūros į Baltijos jūrą. (Raštas pridedamas). Atsižvelgdama į tai, Danija siunčia Lietuvai informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir dokumentus.

Prašome susipažinti su  projekto PAV ataskaitos Espo konsultacijų dalimi ir  pastabas atsiųsti iki 2022 m. sausio 31 d. el. paštu rasa.griskeviciene@am.lt.

 

PAV ataskaita ir kiti susiję dokumentai (danų kalba) skelbiami interneto svetainėje https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl PAV institucija, gautas Lietuvos institucijų ir visuomenės pastabas, pasiūlymus pateiks Danijai.

 

Projekto PAV ataskaitos Espo konsultacijų dalis

 

Danijos aplinkos apsaugos agentūros raštas-notifikacija

Planuojamo vėjo jėgainių parko galimo tarpvalstybinio poveikio aprašymas 

Žemėlapis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Danijos aplinkos apsaugos agentūrai

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymą, Baltarusijos Respublika pateikė informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą – netoli Gardino planuojamą statyti amonio tiosulfato gamyklą. Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Espo konvencija) 1 priedą ir nutolusi nuo Lietuvos Respublikos sienos apie 23 km atstumu, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Espo konvencijos nuostatomis, Lietuvos visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2021 m. birželio 18 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus dėl poreikio dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime. Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Baltarusijai Lietuvos poziciją.

Nuomonę, pastabas ar pasiūlymus prašome teikti el. paštu mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauka (anglų k.)

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (anglų k.)

Aplinkos ministerijos 2021-06-21 raštas-atsakymas Baltarusijos Respublikai

Aplinkos ministerija gavo Estijos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-07-09 raštą Nr. 7-12/20/2555-2, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką šalia Saremo salos, Estijos teritoriniuose vandenyse. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – „Saare Wind Energy OÜ“. Numatoma, kad planuojamą jūros vėjo elektrinių parką sudarys 100 vėjo turbinų, kurių bendra galia sieks iki 600 MW. Projektas taip pat apims elektros pastočių įrengimą jūroje, elektros perdavimo linijų tiesimą (nuo parko iki sausumos taško, esančio Saremo saloje) ir vėjo matavimo bokšto statybą. Planuojamo jūros vėjo elektrinių parko vieta pavaizduota prie rašto pridedamoje schemoje.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas.

Vadovaudamasi Espo konvencijos nuostatomis, Lietuva informavo Estiją, kad  ketina dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime. Atsižvelgdama į tai, Estijos Respublikos aplinkos ministerija 2021 m. balandžio 15 d. atsiuntė parengtą PAV programą.  iki 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos suinteresuotos institucijos turi pateikti išvadas dėl šio PAV dokumento, o visuomenė gali teikti savo pastabas ar pasiūlymus. Išvados, pastabos ir pasiūlymai teikiami el. paštu, adresu:  mindaugas.raulinaitis@am.lt.

PAV programa anglų kalba

PAV programos santrauka lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštas Estijos aplinkos ministerijai dėl ketinimo dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime

Estijos Respublikos aplinkos ministerijos raštas (notifikacija)

Planuojamos ūkinės veiklos vietos schema

Paraiška leidimui gauti

Aplinkos ministerija gavo Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus 2021-02-25 raštą, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – „Darbai geležinkelio linijos E75 ruože Balstogė–Suvalkai–Trakiškiai (valstybės siena) II etapas, atkarpa Lukas–Trakiškiai (valstybės siena)“. Planuojama ūkinė veikla apima geležinkelio linijų, priklausančių Europos koridoriui E75, modernizavimą pagal dvigubų bėgių elektrifikuotos linijos standartą, pasiekiant maksimalų traukinių greitį iki 250 km/h. 

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Lenkijos Respublika prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2021 m. kovo 26 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Lenkijai Lietuvos poziciją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos generaliniam direktoriui

Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus raštas

Informacinis dokumentas

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-24 raštą Nr. NV-08956-20, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką, vadinamą Kattegatt Syd, kurį ketinama įrengti Kategato sąsiauryje, apie 25 km atstumu nuo Falkenbergo m. (Švedija). 

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2021 m. kovo 19 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas (notifikacija)

Konsultacijų dokumentas

Aplinkos ministerija 2021-02-02 gavo Suomijos aplinkos ministerijos raštą, kuriuo informuojama apie rengiamą Suomijos 2022-2027 m. jūrų strategijos priemonių programą ir jos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Prašome susipažinti su pateikta medžiaga ir pastabas, pasiūlymus pateikti iki 2021-03-08 el. paštu rasa.griskeviciene@am.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-03-10 atsakymas Suomijos aplinkos ministerijai

2021-01-29 Suomijos aplinkos ministerijos raštas anglų kalba

Suomijos 2022-2027 m. jūrų strategijos priemonių programos projekto santrauka anglų kalba

Aplinkos ministerija 2021-01-29 gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštą, kuriuo Lietuva notifikuojama apie atnaujintos Švedijos priemonių programos pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą rengimą ir atliekamą jos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Švedija pagal JTEEK Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo) konvenciją gali būti poveikį sukelianti šalis. Todėl Švedija pagal Espo konvencijos nuostatas praneša apie atliekamą programos SPAV ir, remiantis atliktu SPAV, informuoja, kad programos įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų tarpvalstybinių pasekmių Lietuvai.

Lietuva turi informuoti notifikaciją pateikusią šalį apie savo ketinimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime (toliau – PAV), todėl prašome visuomenės ir suinteresuotų institucijų pagal kompetenciją išnagrinėti Švedijos pateiktą medžiagą ir iki š. m. vasario 17 d. pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu rasa.griskeviciene@am.lt

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas

Programa anglų kalba

SPAV ataskaitos santrauka anglų kalba

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-02-24 atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

Aplinkos ministerija gavo Suomijos aplinkos ministerijos 2020-09-26 raštą Nr. VN/19135/2020, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – Lovysos atominės elektrinės veiklos pratęsimą Suomijoje, Hestholmeno saloje, maždaug 12 km nuo Lovysos miesto centro. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – bendrovė „Fortum Power and Heat Oy“. Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Visuomenė ir suinteresuotos institucijos gali teikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Suomijos aplinkos ministerijos raštas (notifikacija)

Poveikio aplinkai vertinimo programos santrauka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas dėl ketinimo dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procese

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros 2020-09-23 raštą Nr. NV-05611-20, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką, vadinamą Galatea-Galene, kurį ketinama įrengti Kategato sąsiauryje, Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – „OX2 AB“.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki š. m. spalio 19 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas (notifikacija)

Konsultacijų dokumentas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros 2020-09-07 raštą Nr. NV-06410-11, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką Södra Midsjöbanken vietovėje. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – RWE Renewables Sweden AB, prieš tai buvusi E.ON Wind Sweden AB.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki š. m. spalio 15 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu rasa.griskeviciene@am.lt.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas (notifikacija)

Konsultacijų dokumentas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

2020 m. liepos 8 d. Aplinkos ministerija gavo iš Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcijos informaciją dėl naujos atominės elektrinės projekto Safolke (Jungtinė Karalystė) poveikio aplinkai vertinimo.

Jungtinė Karalystė pagal JTEEK Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo) konvenciją yra galimai poveikį sukelianti šalis. Pagal Espo konvencijos nuostatas minėto projekto sprendinių įgyvendinimas gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcija prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki š. m. rugpjūčio 10 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu rasa.griskeviciene@am.lt.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Jungtinei Karalystei Lietuvos poziciją.

Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcijos raštas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcijai 

Belgija informavo, kad šiuo metu rengia ilgalaikią Belgijos radioaktyvių atliekų tvarkymo programą ir atlieka jos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). Šiuo metu šalyje paskelbtos konsultacijos dėl programos projekto sprendinių ir SPAV. Pagal plano pobūdį, dabartiniame planavimo ir vertinimo etape, kuomet nenumatoma lokalių programos įgyvendinimo sprendinių, tarpvalstybinės pasekmės nevertinamos.

Informacija apie programos projektą, jos SPAV ir konsultacijas skelbiama olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis interneto svetainėje: www.niras.be/sea2020;  www.ondraf.be/sea2020 . Prašome susipažinti.

ONDRAF/NIRAS Belgijos radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros raštas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Belgijos radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūrai

Aplinkos ministerija gavo Estijos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-02-07 raštą Nr. 7-12/20/12-2, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo jėgainių parką Rygos įlankoje. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – „EEsti Energia AS“. Numatoma, kad planuojamą jūros vėjo jėgainių parką sudarys 160 vėjo turbinų, kurių bendra galia sieks iki 1000 MW. Projektas taip pat apims elektros pastočių įrengimą jūroje, elektros perdavimo linijų tiesimą (nuo parko iki sausumos taško, esančio Haademeeste rajono savivaldybėje, Pernu apskrityje) ir vėjo matavimo bokšto statybą. Planuojamo jūros vėjo jėgainių parko vieta pavaizduota prie rašto pridedamoje schemoje.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Espo konvencija) 1 priedą, t.y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Vadovaudamasi Espo konvencijos nuostatomis, Lietuva turi informuoti notifikaciją pateikusią šalį apie savo ketinimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime (toliau – PAV), todėl prašome visuomenės ir suinteresuotų institucijų pagal kompetenciją išnagrinėti Estijos pateiktą medžiagą ir iki š. m. kovo 13 d. pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu mindaugas.raulinaitis@am.lt.

Estijos Respublikos aplinkos ministerijos raštas

Planuojamos ūkinės veiklos vietos schema

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Estijos Respublikos aplinkos ministerijai

 

Danijos atsakymas į Lietuvos poziciją dėl dujotiekio Nord Stream 2 plėtros

Lietuvos pozicija dėl dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) poveikio aplinkai vertinimo

Danijos aplinkos ir maisto ministerijos raštas dėl "Nord Stream 2" plėtros (Danijos pietryčių trasos) poveikio aplinkai vertinimo

 

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos pietryčių trasos) poveikio aplinkai vertinimo dokumentai:

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) PAV santrauka

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) tarpvalstybinis poveikis

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) leidimo projektas

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) leidimo paraiška

 

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos šiaurės–vakarų trasos) poveikio aplinkai vertinimo dokumentai:

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) PAV santrauka

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) tarpvalstybinis poveikis

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) leidimo projektas

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) leidimo paraiška

 

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia: https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV

Lietuvos institucijų pastabos Danijai dėl projekto "Nord Stream 2"

Danijos atsakymas Lietuvai dėl projekto "Nord Stream 2" anglų kalba

Danijos atsakymas Lietuvai dėl projekto "Nord Stream 2" lietuvių kalba

Baltarusijos Respublikoje, Astrave, netoli Lietuvos Respublikos sienos statoma atominė elektrinė (atstumas nuo aikštelės iki Lietuvos sienos vos 23 km, iki Vilniaus – apie 50 km).

Lietuva nuo 2008 m. dalyvauja Astravo atominės elektrinės (toliau – Astravo AE) tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo su Baltarusija procese.  Planuojama ūkinė veikla gali turėti neigiamą poveikį Lietuvos aplinkai, nes eksploatuojant atominę elektrinę bus pakeistas Neries upės hidrologinis režimas, be to galima radionuklidų pernaša tiek vandeniu, tiek oru. Įvykus reaktoriaus avarijai galėtų kilti grėsmė Lietuvos aplinkai ir gyventojų sveikatai.

Kaimyninių šalių visuomenės informavimas apie atominės elektrinės statybas yra vienas iš Jungtinių Tautų  Konvencijos dėl poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) reikalavimų. Pagal Espo konvenciją, prieš priimant galutinį sprendimą dėl atominės elektrinės statybų aikštelės parinkimo bei prieš pradedant atominės elektrinės statybos darbus, turi būti pabaigtas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimo procesas (pagrindiniai šio proceso etapai – PAV dokumentacijos ir atsakymų į esminių klausimus pateikimas, viešieji projekto svarstymai poveikį patirsiančioje šalyje, ekspertų konsultacijos).

2009 m. Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija, vadovaudamasi JT Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) nuostatomis pateikė Aplinkos ministerijai planuojamos atominės elektrinės statyti 2400 MW galios (dviejų reaktorių) atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauką ir informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinį poveikį. Tačiau pradėjo statybas nepabaigusi tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo.

2011 m. birželį Lietuva pateikė skundą Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Espo konvencija) Įgyvendinimo Komitetui ir Espo sekretoriatui dėl Baltarusijos veiksmų, kuriais ji galimai pažeidžia Espo konvenciją.

2014 m. birželio mėnesį vykęs Espo konvencijos 6-asis Šalių susitikimas pripažino, kad Baltarusija pažeidė Espo konvencijos reikalavimus dėl kaimyninės šalies visuomenės informavimo, dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų teikimo kitai šaliai išvadoms gauti, dokumentų turinio, planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų nagrinėjimo ir galutinio sprendimo dėl veiklos leistinumo. Espo konvencijos Šalių susitikimo sprendimas dėl Astravo AE bylosgalioja iki šiol.

2013 m. Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija pateikė Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertimą į lietuvių kalbą. Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentų vertimas į lietuvių kalbą atliktas Baltarusijos Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos, todėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija neatsako už Baltarusijos pateiktų dokumentų kokybę ir turinį (įskaitant neatitikimus su originaliu PAV dokumentu). Lietuvos atsakingos institucijos (Aplinkos, Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijos, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), Lietuvos geologijos tarnyba, Radiacinės saugos centras, Aplinkos apsaugos agentūra ir kt.) išanalizavę Baltarusijos pateiktą informaciją padarė šias išvadas:

1. Baltarusijos pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje lietuvių kalba nėra pateikta potencialių AE statybos aikštelių alternatyvų analizė kaip to reikalauja Espo konvencija.

2. Baltarusijos pateiktos poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos vertimas į lietuvių kalbą yra nekokybiškas.

3. Baltarusijos pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje lietuvių kalba nėra atsižvelgta į Lietuvos keliamus klausimus dėl atominės elektrinės Baltarusijoje saugos: (a) dėl aikštelės parinkimo kriterijų; (b) dėl išsamios ir lygiavertės potencialių AE aikštelių alternatyvų analizės (atsižvelgiant į Espo konvencijos reikalavimus); (c) dėl Astravo aikštelės ir kitų galimų AE aikštelių tinkamumo AE statyboms; (d) dėl seisminių Astravo aikštelės tyrimų (1887, 1893, 1896, 1908 m. Astravo AE teritorijoje buvo užfiksuoti 5–7 magnitudžių stiprumo žemės drebėjimai); (e) dėl AE aušinimo (Baltarusijos AE numatyta aušinti Neries upės vandeniu); (f) dėl poveikio Neries upei, jos ekosistemai, aplinkinėms teritorijoms ir gyventojams normaliomis AE eksploatacijos sąlygomis ir įvykus avarijai; (g) dėl poveikio požeminiam geriamajam vandeniui Lietuvoje; (h) dėl avarinės parengties planų parengimo (ypatingai dėl Lietuvos sostinės Vilniaus galimos evakuacijos avarijos Astravo AE atveju); (i) dėl nepriklausomos už branduolinę saugą atsakingos institucijos – reguliatoriaus (Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) vertinimu, Baltarusijos Nepaprastųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamentas (Gosatomnadzor) neatitinka TATENA keliamų reikalavimų nepriklausomai už branduolinę saugą atsakingai institucijai); (j) dėl AE viso ciklo (nuo statybų iki uždarymo) finansavimo užtikrinimo (Baltarusija planuoja statyti pigiausią pasaulyje AE, tokie ketinimai nesuderinami su TATENA reikalavimais; pakankamas finansavimas – vienas TATENA kriterijų saugios atominės energetikos vystymui); (k) dėl atsparumo testų (taip vadinamų stress testų) atlikimo pagal ES metodologiją (nors 2011 m. birželio 23 d. Baltarusija pasirašė bendrą deklaraciją su Europos Komisija dėl stress testų atlikimo pagal ES metodologiją planuojančioms ir veikiančioms AE, tačiau šiame procese Baltarusija nedalyvauja); (l) dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (Lietuvai nėra pateikta informacija apie Baltarusijos planus tvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą); (m) dėl AE atsparumo sunkaus keleivinio orlaivio kritimo atveju (Baltarusijoje planuojamų montuoti reaktorių apsauginis gaubtas gali atlaikyti tik lengvojo sportinio lėktuvo (An-2; 5,7 tonos svorio) kritimą ir nėra suprojektuotas atlaikyti sunkiojo komercinio ar greitaeigio karinio lėktuvo kritimą; atkreiptinas dėmesys, kad šiandien virš Astravo aikštelės teritorijos yra intensyvus oro transporto koridorius).

2015 m. kovo 27 d. Lietuva pateikė skundą dėl Baltarusijos veiksmų vystant Astravo AE projektą. pažeidžiančių Jungtinių Tautų konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nuostatas. 2017 m. Orhuso konvencijos šalių susitikimas trečią kartą paeiliui (prieš tai 2014 ir 2011 m.) pripažino, kad Baltarusija pažeidė Orhuso konvenciją.

Aplinkos ministerija ir toliau laikosi pozicijos, kad Baltarusija neatliko arba netinkamai atliko Espo konvencijoje numatytas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

2009 m. Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentai:

PAV ataskaitos santrauka lietuvių kalba

PAV ataskaita anglų kalba

PAV ataskaita rusų kalba

 

Viešo supažindinimo protokolas (2010-03-08)

Visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų ir valstybės institucijų komentarai (2010 m.) 

Raštas Baltarusijai dėl viešųjų svarstymų ir dvišalių konsultacijų dėl planuojamos atominės elektrinės Baltarusijoje poveikio aplinkai vertinimo organizavimo (2010-07-09)

Espo konvencijos 6-ojo (2014 m.) Šalių susitikimo sprendimas

 

Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (2010-07-06 redakcija):

PAV dokumentai lietuvių kalba 1dalis; 2 dalis; 3 dalis

PAV dokumentai anglų kalba 1 dalis; 2 dalis; 3 dalis; 4 dalis

PAV dokumentai rusų kalba 1 dalis; 2 dalis; 3 dalis; 4 dalis

 

2011 m. Lietuvos atsakingų institucijų atliktas Baltarusijos pateiktos informacijos įvertinimas (anglų kalba)

2011 m. Baltarusijos pateiktos informacijos dėl Baltarusijos AE saugos pagal Lietuvos Fizikos instituto užduotus klausimus įvertinimas (anglų kalba)

2013 m. Baltarusijos pateikta informacija pagal Lietuvos keliamus klausimus dėl Baltarusijos AE saugos (lietuvių ir anglų kalba)

2013 m. Lietuvos atsakingų institucijų atliktas Baltarusijos pateiktos informacijos įvertinimas (anglų kalba)

Baltarusijos pateikta informacija dėl Baltarusijos AE aikštelės pasirinkimo (anglų kalba)

Baltarusijos pateikta informacija apie galimas apšvitos dozes įvykus avarijai Baltarusijos AE (anglų kalba) 1 dalis; 2 dalis; 3 dalis

 

Espo konvencijos neeilinio (2019 m.) šalių susitikimo sprendimas.

2019 m. vasario 6–7 d. vykęs neeilinis Espo konvencijos susitikimas patvirtino, kad Baltarusija įgyvendindama Astravo AE projektą pažeidė Espo konvencijos 4 straipsnio 1 dalį (netinkamas poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos parengimas, netinkamas aikštelių alternatyvų vertinimas), 5 straipsnio a dalį (netinkamos konsultacijos su poveikį patirsiančiomis šalimis) ir 6 straipsnio 1 dalį (netinkamas galutinis sprendimas), nepagrįsdama pasirinktos aikštelės pasirinkimo priimant galutinį sprendimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-18