BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas

Aplinkos apsaugos problemos nepaiso valstybių sienų, todėl jas efektyviai spręsti galima tik bendromis šalių pastangomis. Planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai vienos šalies teritorijoje planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį kitos šalies aplinkai.

Lietuvoje tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą tiesiogiai reglamentuoja Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, tačiau atliekant tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą, vadovaujamasi ir Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) bei tarptautiniais susitarimais, kuriuos Lietuvos Respublika ir kita valstybė yra sudariusios.

Pagal Espo konvencijos nuostatas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas atliekamas tada, kai planuojama vykdyti ūkinę veiklą, galinčią daryti „esminį nepalankų tarpvalstybinį poveikį“. Tokios veiklos rūšys išvardytos Espo konvencijos I priede, kuris apima tokius potencialiai aplinkai pavojingus objektus kaip atominės elektrinės, naftos perdirbimo gamyklos, metalurgijos įmonės, naftotiekiai, atliekų deginimo įrenginiai ir pan. Tačiau Espo konvencijos šalys taip pat įpareigotos konsultuotis ir dėl planuojamos veiklos rūšių, nenurodytų I priede, jei jos gali daryti esminį nepalankų tarpvalstybinį poveikį.

Galima išskirti du tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas atvejus. Pirmuoju atveju Lietuva gali būti poveikį sukelianti valstybė, t. y. jos teritorijoje planuojamos ūkinės veiklos poveikis gali būti reikšmingas kitos valstybės aplinkai. Antruoju atveju Lietuva gali būti poveikį patirianti valstybė, kai jos aplinkai gali būti daromas ūkinės veiklos, planuojamos kitos valstybės teritorijoje, poveikis.

Visais atvejais tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą koordinuoja Aplinkos ministerija, o atsakingosios institucijos funkcijas, kai planuojama ūkinė veikla Lietuvos teritorijoje, vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo proceso schema (kai Lietuva – poveikį sukelianti valstybė)

Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo proceso schema (kai Lietuva – poveikį patirianti valstybė)

Žemiau pateikiama informacija apie tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo atvejus, kai Lietuva yra poveikį patirianti valstybė.

Aplinkos ministerija 2022-09-16 gavo Lenkijoje planuojamos ūkinės veiklos – pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės, kurios elektrinė galia iki 3750 MWE, statyba ir eksploatavimas Chočevo arba Gnevino ir Krokovos savivaldybėse, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita).

Lenkijos energetikos politikoje numatyta, kad iki 2040 m. bendrajame elektros energijos gamybos Lenkijoje balanse branduolinėse elektrinėse gaminamos elektros energijos dalis siektų 16%.

2015 m. rugsėjo 22 d. Lenkijos Aplinkos apsaugos generalinis direktorius (AAGD), priėmė sprendimą dėl būtinybės atlikti pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės projekto tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir 2015 m. gruodžio 2 d. šį sprendimą išsiuntė užsienio šalims, įskaitant Lietuvą. Lietuva informavo apie ketinimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūroje 2016 m. pradžioje ir šį ketinimą pakartotinai patvirtino š. m. pradžioje.

PAV ataskaitoje analizuojamos dvi vietos alternatyvos: 1) Liubiatovo–Kopalino ir 2) Žarnoveco. Abi vietovės yra prie Baltijos jūros ir nutolusios nuo Lietuvos apie 200 km atstumu.

Numatoma naudoti III+ kartos reaktorių technologiją ir statyti 3 energijos blokus. Liubiatovo–Kopalino analizuojamos galimos tris technologinės alternatyvos, o Žarnoveco atveju – dvi technologinės alternatyvos.

Priklausomai nuo vietos alternatyvos numatyta skirtinga statybų etapo pabaiga: I atveju visų energijos blokų statybos būtų baigtos po maždaug 12 metų, II atveju statybos truktų apie 17 metų, tačiau abiem atvejais atskirų energijos blokų eksploatavimas būtų pradedamas skirtingu laiku ir pirmas blokas būtų pradedamas eksploatuoti po 10-11 metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį. Todėl, atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Lenkija prašo pateikti pastabas, pasiūlymus PAV ataskaitai.

Pagal pateiktą vertinimą, kaimyninėms šalims nustatytos didžiausios dozių galia yra bent eile mažesnė (didžiausia nustatyta siekė 2,43E-5 mSv/h ir nustatyta ties siena su Vokietija) nei vidutinis jonizuojančiosios spinduliuotės fonas Lenkijoje (2,74E-4 mSv/h). Išorinio poveikio atveju didžiausia nustatyta dozė (2,89E-4 mSv ties siena su Slovakija ir Vokietija) yra 4 eilėmis mažesnė už natūralios foninės spinduliuotės Lenkijoje metinę dozę (2,4 mSv/metus).

Kviečiame iki 2022 m. lapkričio 15 d. pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus dėl pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir poreikio organizuoti viešąjį susitikimą projekto pristatymui.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. paštu [email protected].

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Lenkijai Lietuvos poziciją dėl tolimesnių tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.

Lenkijos laiškas dėl tarpvalstybinių konsultacijų (lietuvių kalba, 2022-09-16)

Planuojamo projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rezultatų apibendrinimas (Netechninė santrauka, lietuvių kalba)

Informacija apie skundų teikimą dėl aplinkosauginio leidimų

BDAR sąlygos

Visa Lenkijos pateikta PAV dokumentacija pateikiama čia.

PAV ataskaita lietuvių kalba:

Viršelis

Įvadas

PAV ataskaitos I tomo santrauka

PAV ataskaitos II tomo santrauka

PAV ataskaitos III tomo santrauka

PAV ataskaitos IV tomo santrauka

PAV ataskaitos V tomo santrauka

PAV ataskaitos VI tomo santrauka

Lentelė su atsakymais į klausimus, pateiktus PAV programos etape

 

 

Aplinkos ministerija 2022-09-21 gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštą, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – Švedijos vėjo elektrinių parką “Södra Victoria” Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Numatoma projekto teritorija – 174 kv. km, esanti pietryčių Baltijos jūroje, apie 70 km į pietryčius nuo Ölando salos, apie 90 km į šiaurės vakarus nuo Lenkijos pakrantės ir apie 130 km į rytus nuo Bornholmo. Numatomas gylis 25-36 m.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį. Todėl, atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra pristato konsultacijų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentą ir prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Kviečiame iki 2022 m. spalio 24 d. pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus dėl Švedijos vėjo elektrinių parko projekto konsultacinio dokumento.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Švedijos  aplinkos apsaugos agentūros raštas-notifikacija

Konsultacinis dokumentas anglų kalba

 

Aplinkos ministerija 2022-09-08 gavo Estijos Saare-Liivi jūros vėjo elektrinių parko Rygos įlankoje poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa).

PAV procese bus nagrinėjama pagrindinė planuojamos ūkinės veiklos alternatyva – jūros vėjo elektrinių parko su iki 160 elektrinių vėjo jėgainių zona, kai apytikslis atstumas tarp vėjo elektrinių yra 1–1,256 km. Kaip subalternatyvos bus nagrinėjami ir vertinami šie komponentai: vėjo elektrinių skaičius, vėjo elektrinių rotoriaus skersmuo, vėjo elektrinių viršūnių aukštis, pamato tipas, perdavimo sistema, kabelių vietos ir kt.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį. Todėl, atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Estija prašo pateikti pastabas, pasiūlymus PAV programai ir informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2022 m. spalio 31 d. el. paštu [email protected]t gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus dėl Estijos Saare-Liivi jūros vėjo elektrinių parko Rygos įlankoje PAV programos.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Estijai Lietuvos poziciją.

 

Estijos 2022-09-08 Saare-Liivi jūros vėjo elektrinių parko Rygos įlankoje PAV programos lydraštis anglų kalba

PAV programa anglų kalba

PAV programos santrauka lietuvių kalba

 

Aplinkos ministerija gavo Lenkijos Aplinkos apsaugos generalinio direktorato raštą, kuriuo Lietuva informuojama apie planuojamą ūkinę veiklą Lenkijos vėjo elektrinių (toliau – VE) parką „Baltica 1 OWF“ Lenkijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Planuojamas VE parkas bus arti Švedijos išskirtinės ekonominės zonos ir 47 km atstumu nuo Danijos išskirtinės ekonominės zonos. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija – Švedijos Hoburgo krantas och Midsjöbankarna (SE0330308).

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas.

Lenkijos Aplinkos apsaugos generalinio direktoratas informuoja, kad Lietuvos teritorijai (kaip ir Latvijos, Estijos, Suomijos teritorijoms) nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis. Todėl informacija apie projektą ir jo charakteristikas Lietuvai teikiama informaciniais tikslais, siekiant skaidraus poveikio aplinkai vertinimo proceso.

Prašome susipažinti su Lenkijos vėjo elektrinių parko „Baltica 1 OWF“ išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje projekto medžiaga https://owncloud.gdos.gov.pl/index.php/s/KQMoOj4WuSGSzgZ  ir iki 2022 m. rugsėjo 15 d. pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus, jei tokių turite, el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Lenkijai Lietuvos poziciją.

 

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštą, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – Švedijos vėjo elektrinių parką „Baltic Offshore Epsilon“ Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Numatoma projekto teritorija – 678 kv. km, esanti maždaug 31 km. į pietvakarius nuo Gotska Sandön, 67 km. iki Långviksskär, 60 km. nuo Fårö ir 94 km. nuo Nåttarö. Numatoma 184 vėjo turbinų, kurių didžiausias aukštis – 330 metrų.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį. Todėl, atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra pristato konsultacijų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentą ir prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2022 m. spalio 3 d. el. paštu [email protected] galėjo pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus dėl Švedijos konsultacinio dokumento.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateikė Švedijai Lietuvos poziciją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 10 07 atsakymas Švedijai

Švedijos  aplinkos apsaugos agentūros raštas-notifikacija

Švedijos vėjo elektrinių parko “Baltic Offshore Epsilon” Baltijos jūroje projekto konsultacijų dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentas (anglų kalba)

Aplinkos ministerija gavo laišką iš Suomijos aplinkos ministerijos apie numatomą Posiva Oy panaudoto branduolinio kuro kapsuliavimo ir šalinimo gamyklos statybą, su kuriuo prašoma suteikti galimybę susipažinti Lietuvos suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei: Suomijos aplinkos ministerijos laiškas (anglų kalba). Papildoma informacija pateikiama adresu: https://tem.fi/en/posivas-operating-licence ir https://tem.fi/en/construction-licence-2015

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštą, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – Švedijos vėjo elektrinių parką “Erik Segersäll” Baltijos jūroje.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Švedijos  aplinkos apsaugos agentūros raštas-notifikacija

Švedijos vėjo elektrinių parko “Erik Segersäll” Baltijos jūroje projekto konsultacijų dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentas (anglų kalba).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

Aplinkos ministerija gavo informaciją iš Suomijos aplinkos ministerijos, kad yra parengta Lovysos atominės elektrinės eksploatavimo laiko pratęsimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuri paskelbta adresu https://tem.fi/en/loviisa-eia-report

Lietuva apie savo pageidavimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrose informavo Suomiją dar 2020 m. rudenį, gavusi Suomijos notifikaciją apie planuojamą ūkinę veiklą – Lovysos atominės elektrinės veiklos pratęsimą Suomijoje, Hestholmeno saloje, esančioje maždaug už 12 km nuo Lovysos miesto centro. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – bendrovė „Fortum Power and Heat Oy“. Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos gali teikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauka (lietuvių kalba)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas dėl ketinimo dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procese (2020-11-04)

Suomijos raštas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pateikimo (2021-09-17)

Lietuvos Respublikos klausimai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai (2021-12-21) 

Suomijos atsakymai į Lietuvos pateiktus klausimus (2022-01-11)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas dėl tarpvalstybinių konsultacijų pabaigimo (2022-02-07)

Aplinkos ministerija gavo Danijos aplinkos apsaugos agentūros raštą, kuriuo pateikiama informacija apie Danijos vėjo jėgainių parko Baltijos jūroje projekto poveikio aplinkai vertinimą. Pagal JTEEK Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo) konvencijos nuostatas minėto projekto sprendinių įgyvendinimas gali sukelti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, o Danija yra galimai poveikį sukelianti šalis. 

Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi 2019 m. gautą pirminę projekto medžiagą, 2019-12-13 informavo Daniją, kad Lietuva nedalyvaus tarpvalstybinėse poveikio aplinkai vertinimo konsultacijose, tačiau nurodė poreikį įvertinti galimą poveikį vandens prietakai iš Šiaurės jūros į Baltijos jūrą. (Raštas pridedamas). Atsižvelgdama į tai, Danija siunčia Lietuvai informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir dokumentus.

Prašome susipažinti su  projekto PAV ataskaitos Espo konsultacijų dalimi ir  pastabas atsiųsti iki 2022 m. sausio 31 d. el. paštu [email protected].

 

PAV ataskaita ir kiti susiję dokumentai (danų kalba) skelbiami interneto svetainėje https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl PAV institucija, gautas Lietuvos institucijų ir visuomenės pastabas, pasiūlymus pateiks Danijai.

 

Projekto PAV ataskaitos Espo konsultacijų dalis

 

Danijos aplinkos apsaugos agentūros raštas-notifikacija

Planuojamo vėjo jėgainių parko galimo tarpvalstybinio poveikio aprašymas 

Žemėlapis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Danijos aplinkos apsaugos agentūrai

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymą, Baltarusijos Respublika pateikė informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą – netoli Gardino planuojamą statyti amonio tiosulfato gamyklą. Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Espo konvencija) 1 priedą ir nutolusi nuo Lietuvos Respublikos sienos apie 23 km atstumu, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Espo konvencijos nuostatomis, Lietuvos visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2021 m. birželio 18 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus dėl poreikio dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime. Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Baltarusijai Lietuvos poziciją.

Nuomonę, pastabas ar pasiūlymus prašome teikti el. paštu [email protected]

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauka (anglų k.)

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (anglų k.)

Aplinkos ministerijos 2021-06-21 raštas-atsakymas Baltarusijos Respublikai

Aplinkos ministerija gavo Estijos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-07-09 raštą Nr. 7-12/20/2555-2, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką šalia Saremo salos, Estijos teritoriniuose vandenyse. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – „Saare Wind Energy OÜ“. Numatoma, kad planuojamą jūros vėjo elektrinių parką sudarys 100 vėjo turbinų, kurių bendra galia sieks iki 600 MW. Projektas taip pat apims elektros pastočių įrengimą jūroje, elektros perdavimo linijų tiesimą (nuo parko iki sausumos taško, esančio Saremo saloje) ir vėjo matavimo bokšto statybą. Planuojamo jūros vėjo elektrinių parko vieta pavaizduota prie rašto pridedamoje schemoje.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas.

Vadovaudamasi Espo konvencijos nuostatomis, Lietuva informavo Estiją, kad  ketina dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime. Atsižvelgdama į tai, Estijos Respublikos aplinkos ministerija 2021 m. balandžio 15 d. atsiuntė parengtą PAV programą.  iki 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos suinteresuotos institucijos turi pateikti išvadas dėl šio PAV dokumento, o visuomenė gali teikti savo pastabas ar pasiūlymus. Išvados, pastabos ir pasiūlymai teikiami el. paštu, adresu:  [email protected]

PAV programa anglų kalba

PAV programos santrauka lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštas Estijos aplinkos ministerijai dėl ketinimo dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime

Estijos Respublikos aplinkos ministerijos raštas (notifikacija)

Planuojamos ūkinės veiklos vietos schema

Paraiška leidimui gauti

Aplinkos ministerija gavo Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus 2021-02-25 raštą, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – „Darbai geležinkelio linijos E75 ruože Balstogė–Suvalkai–Trakiškiai (valstybės siena) II etapas, atkarpa Lukas–Trakiškiai (valstybės siena)“. Planuojama ūkinė veikla apima geležinkelio linijų, priklausančių Europos koridoriui E75, modernizavimą pagal dvigubų bėgių elektrifikuotos linijos standartą, pasiekiant maksimalų traukinių greitį iki 250 km/h. 

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Lenkijos Respublika prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2021 m. kovo 26 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Lenkijai Lietuvos poziciją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos generaliniam direktoriui

Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus raštas

Informacinis dokumentas

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-24 raštą Nr. NV-08956-20, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką, vadinamą Kattegatt Syd, kurį ketinama įrengti Kategato sąsiauryje, apie 25 km atstumu nuo Falkenbergo m. (Švedija). 

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki 2021 m. kovo 19 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas (notifikacija)

Konsultacijų dokumentas

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros 2020-09-23 raštą Nr. NV-05611-20, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką, vadinamą Galatea-Galene, kurį ketinama įrengti Kategato sąsiauryje, Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – „OX2 AB“.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki š. m. spalio 19 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas (notifikacija)

Konsultacijų dokumentas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

Aplinkos ministerija gavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūros 2020-09-07 raštą Nr. NV-06410-11, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo elektrinių parką Södra Midsjöbanken vietovėje. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – RWE Renewables Sweden AB, prieš tai buvusi E.ON Wind Sweden AB.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki š. m. spalio 15 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Švedijai Lietuvos poziciją.

Švedijos aplinkos apsaugos agentūros raštas (notifikacija)

Konsultacijų dokumentas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Švedijos aplinkos apsaugos agentūrai

2020 m. liepos 8 d. Aplinkos ministerija gavo iš Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcijos informaciją dėl naujos atominės elektrinės projekto Safolke (Jungtinė Karalystė) poveikio aplinkai vertinimo.

Jungtinė Karalystė pagal JTEEK Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo) konvenciją yra galimai poveikį sukelianti šalis. Pagal Espo konvencijos nuostatas minėto projekto sprendinių įgyvendinimas gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcija prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

Visuomenė ir suinteresuotos institucijos iki š. m. rugpjūčio 10 d. gali pateikti nuomonę, pastabas ar pasiūlymus el. paštu [email protected]

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Jungtinei Karalystei Lietuvos poziciją.

Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcijos raštas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Jungtinės Karalystės infrastruktūros planavimo inspekcijai 

Aplinkos ministerija gavo Estijos Respublikos aplinkos ministerijos 2020-02-07 raštą Nr. 7-12/20/12-2, kuriuo Lietuva notifikuojama apie planuojamą ūkinę veiklą – jūros vėjo jėgainių parką Rygos įlankoje. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – „EEsti Energia AS“. Numatoma, kad planuojamą jūros vėjo jėgainių parką sudarys 160 vėjo turbinų, kurių bendra galia sieks iki 1000 MW. Projektas taip pat apims elektros pastočių įrengimą jūroje, elektros perdavimo linijų tiesimą (nuo parko iki sausumos taško, esančio Haademeeste rajono savivaldybėje, Pernu apskrityje) ir vėjo matavimo bokšto statybą. Planuojamo jūros vėjo jėgainių parko vieta pavaizduota prie rašto pridedamoje schemoje.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Espo konvencija) 1 priedą, t.y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl atliekamas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas. Vadovaudamasi Espo konvencijos nuostatomis, Lietuva turi informuoti notifikaciją pateikusią šalį apie savo ketinimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinime (toliau – PAV), todėl prašome visuomenės ir suinteresuotų institucijų pagal kompetenciją išnagrinėti Estijos pateiktą medžiagą ir  nuomonę, pastabas ar pasiūlymus teikti el. paštu [email protected]

 

Estijos Respublikos aplinkos ministerijos raštas

Planuojamos ūkinės veiklos vietos schema

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakymas Estijos Respublikos aplinkos ministerijai

 

Danijos atsakymas į Lietuvos poziciją dėl dujotiekio Nord Stream 2 plėtros

Lietuvos pozicija dėl dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) poveikio aplinkai vertinimo

Danijos aplinkos ir maisto ministerijos raštas dėl "Nord Stream 2" plėtros (Danijos pietryčių trasos) poveikio aplinkai vertinimo

 

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos pietryčių trasos) poveikio aplinkai vertinimo dokumentai:

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) PAV santrauka

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) tarpvalstybinis poveikis

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) leidimo projektas

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos PR trasos) leidimo paraiška

 

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos šiaurės–vakarų trasos) poveikio aplinkai vertinimo dokumentai:

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) PAV santrauka

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) tarpvalstybinis poveikis

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) leidimo projektas

Dujotiekio „Nord Stream 2“ plėtros (Danijos ŠV trasos) leidimo paraiška

 

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia: https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV

Lietuvos institucijų pastabos Danijai dėl projekto "Nord Stream 2"

Danijos atsakymas Lietuvai dėl projekto "Nord Stream 2" anglų kalba

Danijos atsakymas Lietuvai dėl projekto "Nord Stream 2" lietuvių kalba

Baltarusijos Respublikoje, Astrave, netoli Lietuvos Respublikos sienos statoma atominė elektrinė (atstumas nuo aikštelės iki Lietuvos sienos vos 23 km, iki Vilniaus – apie 50 km).

Lietuva nuo 2008 m. dalyvauja Astravo atominės elektrinės (toliau – Astravo AE) tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo su Baltarusija procese.  Planuojama ūkinė veikla gali turėti neigiamą poveikį Lietuvos aplinkai, nes eksploatuojant atominę elektrinę bus pakeistas Neries upės hidrologinis režimas, be to galima radionuklidų pernaša tiek vandeniu, tiek oru. Įvykus reaktoriaus avarijai galėtų kilti grėsmė Lietuvos aplinkai ir gyventojų sveikatai.

Kaimyninių šalių visuomenės informavimas apie atominės elektrinės statybas yra vienas iš Jungtinių Tautų  Konvencijos dėl poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) reikalavimų. Pagal Espo konvenciją, prieš priimant galutinį sprendimą dėl atominės elektrinės statybų aikštelės parinkimo bei prieš pradedant atominės elektrinės statybos darbus, turi būti pabaigtas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimo procesas (pagrindiniai šio proceso etapai – PAV dokumentacijos ir atsakymų į esminių klausimus pateikimas, viešieji projekto svarstymai poveikį patirsiančioje šalyje, ekspertų konsultacijos).

2009 m. Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija, vadovaudamasi JT Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) nuostatomis pateikė Aplinkos ministerijai planuojamos atominės elektrinės statyti 2400 MW galios (dviejų reaktorių) atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauką ir informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinį poveikį. Tačiau pradėjo statybas nepabaigusi tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo.

2011 m. birželį Lietuva pateikė skundą Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Espo konvencija) Įgyvendinimo Komitetui ir Espo sekretoriatui dėl Baltarusijos veiksmų, kuriais ji galimai pažeidžia Espo konvenciją.

2013 m. Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija pateikė Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertimą į lietuvių kalbą. Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentų vertimas į lietuvių kalbą atliktas Baltarusijos Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos, todėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija neatsako už Baltarusijos pateiktų dokumentų kokybę ir turinį (įskaitant neatitikimus su originaliu PAV dokumentu). Lietuvos atsakingos institucijos (Aplinkos, Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijos, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), Lietuvos geologijos tarnyba, Radiacinės saugos centras, Aplinkos apsaugos agentūra ir kt.) išanalizavę Baltarusijos pateiktą informaciją padarė šias išvadas:

1. Baltarusijos pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje lietuvių kalba nėra pateikta potencialių AE statybos aikštelių alternatyvų analizė kaip to reikalauja Espo konvencija.

2. Baltarusijos pateiktos poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos vertimas į lietuvių kalbą yra nekokybiškas.

3. Baltarusijos pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje lietuvių kalba nėra atsižvelgta į Lietuvos keliamus klausimus dėl atominės elektrinės Baltarusijoje saugos: (a) dėl aikštelės parinkimo kriterijų; (b) dėl išsamios ir lygiavertės potencialių AE aikštelių alternatyvų analizės (atsižvelgiant į Espo konvencijos reikalavimus); (c) dėl Astravo aikštelės ir kitų galimų AE aikštelių tinkamumo AE statyboms; (d) dėl seisminių Astravo aikštelės tyrimų (1887, 1893, 1896, 1908 m. Astravo AE teritorijoje buvo užfiksuoti 5–7 magnitudžių stiprumo žemės drebėjimai); (e) dėl AE aušinimo (Baltarusijos AE numatyta aušinti Neries upės vandeniu); (f) dėl poveikio Neries upei, jos ekosistemai, aplinkinėms teritorijoms ir gyventojams normaliomis AE eksploatacijos sąlygomis ir įvykus avarijai; (g) dėl poveikio požeminiam geriamajam vandeniui Lietuvoje; (h) dėl avarinės parengties planų parengimo (ypatingai dėl Lietuvos sostinės Vilniaus galimos evakuacijos avarijos Astravo AE atveju); (i) dėl nepriklausomos už branduolinę saugą atsakingos institucijos – reguliatoriaus (Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) vertinimu, Baltarusijos Nepaprastųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamentas (Gosatomnadzor) neatitinka TATENA keliamų reikalavimų nepriklausomai už branduolinę saugą atsakingai institucijai); (j) dėl AE viso ciklo (nuo statybų iki uždarymo) finansavimo užtikrinimo (Baltarusija planuoja statyti pigiausią pasaulyje AE, tokie ketinimai nesuderinami su TATENA reikalavimais; pakankamas finansavimas – vienas TATENA kriterijų saugios atominės energetikos vystymui); (k) dėl atsparumo testų (taip vadinamų stress testų) atlikimo pagal ES metodologiją (nors 2011 m. birželio 23 d. Baltarusija pasirašė bendrą deklaraciją su Europos Komisija dėl stress testų atlikimo pagal ES metodologiją planuojančioms ir veikiančioms AE, tačiau šiame procese Baltarusija nedalyvauja); (l) dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (Lietuvai nėra pateikta informacija apie Baltarusijos planus tvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą); (m) dėl AE atsparumo sunkaus keleivinio orlaivio kritimo atveju (Baltarusijoje planuojamų montuoti reaktorių apsauginis gaubtas gali atlaikyti tik lengvojo sportinio lėktuvo (An-2; 5,7 tonos svorio) kritimą ir nėra suprojektuotas atlaikyti sunkiojo komercinio ar greitaeigio karinio lėktuvo kritimą; atkreiptinas dėmesys, kad šiandien virš Astravo aikštelės teritorijos yra intensyvus oro transporto koridorius).

2014 m. birželio mėnesį vykęs Espo konvencijos 6-asis Šalių susitikimas pripažino, kad Baltarusija pažeidė Espo konvencijos reikalavimus dėl kaimyninės šalies visuomenės informavimo, dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų teikimo kitai šaliai išvadoms gauti, dokumentų turinio, planuojamos ūkinės veiklos alternatyvų nagrinėjimo ir galutinio sprendimo dėl veiklos leistinumo. 

2015 m. kovo 27 d. Lietuva pateikė skundą dėl Baltarusijos veiksmų vystant Astravo AE projektą. pažeidžiančių Jungtinių Tautų konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nuostatas. 2017 m. Orhuso konvencijos šalių susitikimas trečią kartą paeiliui (prieš tai 2014 ir 2011 m.) pripažino, kad Baltarusija pažeidė Orhuso konvenciją.

Aplinkos ministerija ir toliau laikosi pozicijos, kad Baltarusija neatliko arba netinkamai atliko Espo konvencijoje numatytas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

2009 m. Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentai:

PAV ataskaitos santrauka lietuvių kalba

PAV ataskaita anglų kalba

PAV ataskaita rusų kalba

 

Viešo supažindinimo protokolas (2010-03-08)

Visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų ir valstybės institucijų komentarai (2010 m.) 

Raštas Baltarusijai dėl viešųjų svarstymų ir dvišalių konsultacijų dėl planuojamos atominės elektrinės Baltarusijoje poveikio aplinkai vertinimo organizavimo (2010-07-09)

 

Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (2010-07-06 redakcija):

PAV dokumentai lietuvių kalba 1dalis; 2 dalis; 3 dalis

PAV dokumentai anglų kalba 1 dalis; 2 dalis; 3 dalis; 4 dalis

PAV dokumentai rusų kalba 1 dalis; 2 dalis; 3 dalis; 4 dalis

 

2011 m. Lietuvos atsakingų institucijų atliktas Baltarusijos pateiktos informacijos įvertinimas (anglų kalba)

2011 m. Baltarusijos pateiktos informacijos dėl Baltarusijos AE saugos pagal Lietuvos Fizikos instituto užduotus klausimus įvertinimas (anglų kalba)

2013 m. Baltarusijos pateikta informacija pagal Lietuvos keliamus klausimus dėl Baltarusijos AE saugos (lietuvių ir anglų kalba)

2013 m. Lietuvos atsakingų institucijų atliktas Baltarusijos pateiktos informacijos įvertinimas (anglų kalba)

Baltarusijos pateikta informacija dėl Baltarusijos AE aikštelės pasirinkimo (anglų kalba)

Baltarusijos pateikta informacija apie galimas apšvitos dozes įvykus avarijai Baltarusijos AE (anglų kalba) 1 dalis; 2 dalis; 3 dalis

 

Espo konvencijos 6-ojo (2014 m.) Šalių susitikimo sprendimas

Espo konvencijos neeilinio (2019 m.) šalių susitikimo sprendimas

2019 m. vasario 6–7 d. vykęs neeilinis Espo konvencijos susitikimas patvirtino, kad Baltarusija įgyvendindama Astravo AE projektą pažeidė Espo konvencijos 4 straipsnio 1 dalį (netinkamas poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos parengimas, netinkamas aikštelių alternatyvų vertinimas), 5 straipsnio a dalį (netinkamos konsultacijos su poveikį patirsiančiomis šalimis) ir 6 straipsnio 1 dalį (netinkamas galutinis sprendimas), nepagrįsdama pasirinktos aikštelės pasirinkimo priimant galutinį sprendimą.

Espo konvencijos 8-ojo (2020 m.) šalių susitikimo sprendimas

2020 m. gruodžio 8–11 d. vykęs 8-asis Espo konvencijos susitikimas pakartotinai patvirtino, kad Baltarusija įgyvendindama Astravo AE projektą pažeidė Espo konvenciją ir nepakankamą rekomendacijų įgyvendinimo pažangą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27