BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


header image

NATURALIT projektas

 

Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”

(LIFE IP PAF-NATURALIT, Nr. LIFE16 IPE/LT/016)

Aplinkos ministerija kartu su kitais partneriais įgyvendina pirmąjį Lietuvoje LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos (toliau – ES) siekių stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei jas atkuriant. Projektu siekiama įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (toliau – Paukščių direktyva), Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – Buveinių direktyva) ir įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą (angl. Prioritised Action Framework, toliau – PAF).

Projekto tikslai:

 • Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės     kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
 • Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
 • Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo užtikrinimas.
 • Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas.

Projektu bus siekiama pagerinti:

 • Bent 18 Bendrijos svarbos buveinių apsaugos būklę. Tai sudaro 33 % visų buveinių tipų, išskirtų mūsų šalyje vadovaujantis Buveinių direktyva.
 • Bent 19 Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklę, t. y. 19 % visų ES mastu saugomų rūšių.
 • Bent 32 paukščių rūšių, saugomų pagal Paukščių direktyvą, populiacijų tendencijas. Tai sudaro 11 % visų ES mastu saugomų paukščių rūšių.

Aplinkos ministerija projekte yra atsakinga už agrarinės aplinkosaugos sritį, PAF peržiūrą ir  įgyvendinimo stebėseną. Minėtos veiklos apima šiuos darbus:

 •  Gamtosauginių priemonių integracijos į Kaimo plėtros programą stiprinimas.
 •  Su bioįvairovės apsauga susijusių Kaimo plėtros programos priemonių tobulinimas ir naujų priemonių parengimas.
 •  PAF peržiūra ir naujosios PAF 2021–2027 m. periodui parengimas.
 •  PAF stebėsenos grupės sukūrimas ir jos veiklos koordinavimas.

Be šių pagrindinių veiklos krypčių Aplinkos ministerija pagal savo kompetenciją dalyvauja ir kitose numatytose projekto veiklose, kurias kuruoja kiti partneriai, pvz., palankios apsaugos būklės kriterijų buveinėms ir rūšims nustatymas, gamtotvarkos proceso tobulinimas, veiksmingesnis gamtosauginių priemonių integravimas į miškotvarką, Natura 2000 tinklo nepakankamumo mažinimas ir kt.

Projekto trukmė – 10 metų (2018-01-01 – 2027-12-31).

Projekto finansavimas – bendra projekto vertė yra 17,2 mln. Eurų. Didžiąją dalį lėšų sudaro ES programos LIFE parama (10,3 mln. Eur), likusi suma skirta iš valstybės biudžeto lėšų.

Projekto koordinatorius – Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projekto partneriai – Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Informaciją apie projektą ir jo vykdymo eigą galite rasti projekto tinklalapyje https://naturalit.lt/.     


    

 

 

 

 

                              

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27